سوره آل عمران آیات ۶۹ تا ۷۱ – سفارشاتی به اهل کتاب

در این صفحه، ما به بررسی سوره آل عمران آیات ۶۹ تا ۷۱ خواهیم پرداخت. این آیات توجه ویژه‌ای به موضوع اهل کتاب دارند و به آنها سفارشات الهی می‌دهد. این آیات متناظر با فرمان الهی است که به اهل کتاب می‌گوید که چرا آنها نشانه‌های الهی را انکار می‌کنند حال آنکه خودشان به درستی آن گواه و شاهد هستند. همچنین، این آیات از اهل کتاب سوال می‌کند که چرا حق را با باطل می‌پوشانند و حق را آگاهانه پنهان می‌کنند. امید است با مطالعه این آیات به درک بهتر و عمیق‌تری از پیام‌های قرآنی برسیم.

وَدَّتْ طائِفَهٌ مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ لَوْیُضِلّونَکُمْگروهی از اهل کتاب، آرزو دارند که شما را گمراه کنند؛
وَ ما یُضِلّونَ اِلّا اَنْفُسَهُمْدر حالی که فقط خودشان را گمراه می‌کنند؛
وَ ما یَشْعُرونَ (۶۹)‏ولی نمی‌فهمند (۶۹)‏
یا اَهْلَ الْکِتابِ لِمَ تَکْفُرونَ بِآیاتِ اللّهِای اهل کتاب: «چرا نشانه‌های الهی را انکار می‌کنید
وَ اَنْتُمْ تَشْهَدونَ (۷۰)‏در حالی که خود به درستی آن گواه و شاهد هستید؟» (۷۰)‏
یا اَهْلَ الْکِتابِ  لِمَ تَلْبِسونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِای اهل کتاب: «چرا حق را به باطل می‌پوشانید؛
وَ تَکْتُمونَ الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمونَ (۷۱)‏و حقیقت را، آگاهانه کتمان می‌کنید؟» (۷۱)‏

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • چرا نشانه‌های الهی را انکار می‌کنید در حالی که خود به درستی آن گواه و شاهد هستید؟
  • چرا حق را به باطل می‌پوشانید؛ و حقیقت را، آگاهانه کتمان می‌کنید؟

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo