سوره آل عمران آیه ۹۲ – از آنچه دوست دارید، انفاق کنید

مقاله حاضر، توضیح و ترجمه فارسی سوره مقدس آل عمران آیه ۹۲ را ارائه می‌دهد. این آیه بر اهمیت و ارزش انفاق و خرج کردن در راه خدا تأکید دارد. به ما یادآوری می‌کند که تنها زمانی می‌توانیم به خیرات و نیکی‌های بزرگ دست یابیم که از آنچه دوست داریم، به دیگران ببخشیم و همچنین، خداوند همیشه آگاه است از آنچه ما انفاق می‌کنیم. این آیه نه تنها راهنمایی معنوی برای ماست، بلکه یادآور این واقعیت است که خداوند همیشه به عملکرد ما آگاه است.

لَنْ تَنالُوا الْبِرَّبه نیکی نخواهید ‌رسید،
حَتّیٰ  تُنْفِقوا مِمّا تُحِبّونَمگر اینکه از آنچه دوست ‌دارید، انفاق کنید
وَ ما تُنْفِقوا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللّهَ بِه‌ى عَلیمٌ (۹۲)‏و هر چه را انفاق کنید، قطعاً خدا به آن داناست (۹۲)‏

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • به نیکی نخواهید ‌رسید، مگر اینکه از آنچه دوست ‌دارید، انفاق کنید؛ و هر چه را انفاق کنید، قطعاً خدا به آن داناست 

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo