سوره آل عمران آیه ۱۷۹ – ندانستن غیب، برای امتحان و رشد مومنین است

در این مقاله، ما به بررسی و تفسیر سوره آل عمران آیه ۱۷۹ خواهیم پرداخت. این آیه پر از آموزه‌های ارزشمندی است که می‌تواند به مومنان در مسیر ایمان و تقوا کمک کند. در این آیه، خداوند متعال به معنای امتحان و رشد مومنان اشاره دارد و یادآوری می‌کند که خدا مؤمنان را در مواجهه با سختی‌ها تنها نمی‌گذارد و نیز به این نکته اشاره می‌کند که خداوند غیب را فقط برای پیامبران خود آشکار می‌کند و این دانستن غیب، می‌تواند به مومنان در رشد ایمان و تقوای خود کمک کند.

ماکانَ اللّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنینَ عَلیٰ ‌مااَنْتُمْ عَلَیْهِخدا مؤمنان را در این حال سختی که شما دارید، رها نمی‌کند،
حَتّیٰ  یَمیزَ الْخَبیثَ مِنَ الطَّیِّبِتا وقتی که افراد پلید را از افراد پاک جدا کند.
وَ ما کانَ اللّهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَى الْغَیْبِو خدا برای امتحان نمی‌خواهد که شما را از غیب آگاه کند
وَ لٰکِنَّ اللّهَ یَجْتَبى مِنْ رُسُلِه‌ى مَنْ یَشاءُبلکه خدا با امتحان از پیامبران، هر که را بخواهد برمی‌گزیند؛
فَآمِنوا بِاللّهِ وَ رُسُلِه‌ىپس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید
وَ اِنْ تُؤْمِنوا وَ تَتَّقواو اگر ایمان آورده و تقوا داشته باشید،
فَلَکُمْ اَجْرٌ عَظیمٌ (۱۷۹)‏پاداشی بزرگ دارید. (۱۷۹)‏

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • خدا مؤمنان را در این حال سختی که شما دارید، رها نمی‌کند، تا وقتی که افراد پلید را از افراد پاک جدا کند و خدا برای امتحان نمی‌خواهد که شما را از غیب آگاه کند. ‌پس اگر ایمان آورده و تقوا داشته باشید، پاداشی بزرگ دارید.

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo