سوره آل عمران آیات ۱۸۷ تا ۱۸۸ – بزرگانِ اهل کتاب، باید کتاب الهی را شرح دهند

در این مقاله به بررسی سوره آل عمران آیات ۱۸۷ تا ۱۸۸ خواهیم پرداخت. این آیات به توضیح نقش بزرگان اهل کتاب در شرح و تفسیر کتاب الهی می‌پردازد که چگونه این افراد، بجای اینکه پیمان خود را با خداوند برقرار کنند و معنای واقعی کتاب الهی را برای مردم بیان کنند، آن را پشت سر انداختند و به بهای ناچیزی فروختند. این آیات همچنین بیان می کنند که چگونه این افراد از کردارهای نادرست خود لذت می‌برند و دوست دارند که برای کارهایی که انجام نداده‌اند، تحسین شوند. در نهایت، این آیات به ما یادآور می‌شوند که این افراد نمی تونند از مجازات الهی فرار کنند و مجازاتی دردناک در انتظار آن ها است.

وَ اِذْ اَخَذَ اللّهُ میثاقَ الَّذینَ اوتُوا الْکِتابَدر نظر بیاورید ‌که خدا از اهل کتاب، پیمان گرفت؛
لَتُبَیِّنُنَّهو لِلنّاسِ وَ لاتَکْتُمونَهوکه حتماً آن را برای مردم بیان کنید و کتمان نکنید؛
فَنَبَذوهُ وَراءَ ظُهورِهِمْ  وَ اشْتَرَوْا بِه‌ى ثَمَنًا قَلیلًاولی آن را پشت‌ سر انداختند و به بهایی ناچیز فروختند
فَبِئْسَ ما یَشْتَرونَ (۱۸۷)‏و چه بد چیزی به جای آن خریدند (۱۸۷)‏
لا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ یَفْرَحونَ بِما اَتَوْاهرگز گمان نکنید آنان که به کردار زشت خود، شادمانند،
وَ یُحِبّونَ اَنْ یُحْمَدوا بِما لَمْ یَفْعَلواو دوست ‌دارند تا به خاطر کارهایی که نکرده‌اند، تشویق شوند،
فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَهٍ مِنَ الْعَذابِهرگز گمان مکن آنان از مجازات، نجات ‌یافته‌اند؛
وَ لَهُمْ عَذابٌ اَلیمٌ (۱۸۸)‏بلکه مجازاتی دردناک دارند. (۱۸۸)‏

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • در نظر بیاورید ‌که خدا برایتان کتاب فرستاده است و پیمان گرفته که حتماً آن را برای مردم بیان کنید و کتمان نکنید؛ هرگز گمان نکنید آنان که به کردار زشت خود، شادمانند، و دوست ‌دارند تا به خاطر کارهایی که نکرده‌اند، تشویق شوند، هرگز گمان مکن آنان از مجازات، نجات ‌یافته‌اند بلکه مجازاتی دردناک دارند.

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo