سوره نساء آیات ۷ تا ۱۰ – نکات مهم در تقسیم ارث و حفظ اموال یتیمان

در این مقاله، به بررسی و تفسیر بخشی از سوره نساء آیات ۷ تا ۱۰ می‌پردازیم. این آیات، به نکات مهمی در خصوص قوانین اسلامی در مورد ارث و میراث و حمایت از یتیمان اشاره شده است. از جمله این موضوعات، سهم مردان و زنان در ارث، نحوه تقسیم ارث در حضور خویشاوندان، یتیمان و بینوایان، و همچنین اهمیت حفظ حقوق یتیمان است. همچنین در این آیات، به رعایت اخلاق و عدالت در رفتار با این گروه‌ها و اهمیت تقوا و صداقت در این روابط تأکید شده است. ما در ادامه، به تفصیل و با استفاده از منابع معتبر، به تفسیر و شرح این آیات خواهیم پرداخت.

لِلرِّجالِ‌نَصیبٌ مِمّاتَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْاَقْرَبونَمردان از ارثی که والدین و خویشان برجا گذاشتند، سهمی دارند،
وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ‌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْاَقْرَبونَو زنان از ارثی که والدین و خویشان برجا گذاشتند، سهم دارند.
مِمّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ کَثُرَ نَصیبًا مَفْروضًا (۷)‏کم باشد یا زیاد، سهمی معیّن شده است .
وَ اِذا حَضَرَ الْقِسْمَهَو هرگاه زمان تقسیم ارث رسید،
اُولُوا الْقُرْبیٰ  وَ الْیَتامیٰ  وَ الْمَساکینُو خویشاوندان و یتیمان و بینوایان حاضر شدند،
فَارْزُقوهُمْ مِنْهُاز آن ارث بهره‌ای به آنان دهید؛
وَ قولوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْروفًا (۸)‏و با آنان، به نیکی و شایستگی سخن بگویید [i]
وَ لْیَخْشَ الَّذینَ لَوْ تَرَکوا مِنْ خَلْفِهِمْو باید از ستم کردن بر آنان بترسند، کسانی که پس از خود،
ذُرِّیَّهً ضِعافًا خافوا عَلَیْهِمْفرزندانی ناتوان برجا‌گذاشته‌اند و بر آینده­ی فرزندان خود می‌ترسند،
فَلْیَتَّقُوا اللّهَ وَ لْیَقولوا قَوْلًا سَدیدًا (۹)‏باید تقوای الهی داشته باشند و درست و استوار سخن بگویند
اِنَّ الَّذینَ یَأْکُلونَ اَمْوالَ الْیَتامیٰ  ظُلْمًابه یقین، کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند،
اِنَّما یَأْکُلونَ فى بُطونِهِمْ نارًافقط آتشی را در شکم‌هایشان فرو می‌برند؛
وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیرًا (۱۰)‏و به زودی در آتشی سوزان درآیند.

[i] این آیه از آیات مهجور قرآن است که اغلب مردم به آن عمل نمی‌کنند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • هرگاه زمان تقسیم ارث رسید، و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان حاضر شدند، از آن ارث بهره‌ای به آنان دهید و با آنان، به نیکی و شایستگی سخن بگویید به یقین، کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند، فقط آتشی را در شکم‌هایشان فرو می‌برند و به زودی در آتشی سوزان درآیند. 

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo