سوره نساء آیات ۷۸ تا ۷۹ – همه چیز از جانب خداست

در این مقاله، ما به بررسی سوره نساء آیات ۷۸ تا ۷۹ خواهیم پرداخت. این آیات مهم، پرده از مفهوم عمیقی درباره کیفیت های خوب و بد که بر زندگی انسان تأثیر می گذارد، برمی دارند. آیات به ما می آموزند که هر خوبی که به ما می رسد از خداوند است و هر بدی که به ما می رسد، نتیجه اعمال خود ماست. همچنین، این آیات پیامبری حضرت محمد (ص) را تأیید می کنند و به ما یادآوری می کنند که شاهد بزرگ واقعی در کارهای ما، خداوند است. نکته جالب در مورد این آیات، تفاوت در استفاده از عبارت “عِندِ اللّه” در آیه ۷۸ و “مِنَ اللّهِ” در آیه ۷۹ است. با هم، ما به ترجمه این آیات و این تفاوت ظریف پرداخت خواهیم کرد.

اَیْنَما تَکونوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُهر کجا که باشید مرگ شما را درمی‌یابد
وَ لَوْ کُنْتُمْ فى بُروجٍ مُشَیَّدَهٍهر چند در دژها و قلعه هایی استوار باشید
وَ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَهٌ یَقولوااگر به آن بیماردلان، خوبی برسد می‌گویند:
هٰذِه‌ى مِنْ عِنْدِ اللّهِ«این از جانب خداست»
وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ یَقولوا هٰذِه‌ى مِنْ عِنْدِکَو اگر بدی برسد می‌گویند: «این از جانب تو می‌باشد»
قُلْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّهِبگو: «همه از جانب خداست»
فَما لِهٰؤُلاءِ الْقَوْمِپس این مردم چه وضعی دارند
لایَکادونَ ‌یَفْقَهونَ ‌حَدیثًا (۷۸)‏که نمی‌خواهند سخنی را بفهمند؟
ما اَصابَکَ مِنْ حَسَنَهٍ فَمِنَ اللّهِای انسان، آنچه از خوبی به تو می‌رسد، از جانب خداست؛
وَ ما اَصابَکَ مِنْ سَیِّئَهٍ فَمِنْ نَفْسِکَو آنچه از بدی به تو می‌رسد، از جانب خودت می‌باشد.[i]
وَ اَرْسَلْناکَ لِلنّاسِ رَسولًاو ما، تو را برای مردم به عنوان پیامبر فرستادیم
وَ کَفیٰ  بِاللّهِ شَهیدًا (۷۹)‏و گواه بودن خدا بر پیامبری تو کافی است.

[i] تفاوتی بین آیات ۷۸ و ۷۹ وجود دارد، در آیه ۷۸ سخن از «عِندِ اللّه» است و می‌فرماید، نیکی و بدی از آنجاست، امّا در آیه ۷۹ سخن از «مِنَ اللّهِ» است و می‌فرماید، نیکی از آنجاست و بدی از جانب انسان.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • آنچه از خوبی به تو می‌رسد، از جانب خداست؛ و آنچه از بدی به تو می‌رسد، از جانب خودت می‌باشد.

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo