سوره نساء آیه ۱۲۷ – سفارش در مورد زنان

در این مقاله، به بررسی سوره نساء آیه ۱۲۷ خواهیم پرداخت. این آیه، خداوندی را نشان می‌دهد که درباره خواست و خواهش‌های ما در مورد زنان ما راهنمایی می‌کند، به خصوص در مورد دختران یتیم و حقوقی که برای آنها تعیین شده است. آیه، به طور ویژه، بر اهمیت عدالت در مواجهه با یتیمان تأکید دارد و از ما می‌خواهد که نیکی کنیم، زیرا هر کار خوبی که انجام می‌دهیم، خداوند آگاه است. در متن زیر، این آیه را با ترجمه فارسی مشروح می‌کنیم و توضیح می‌دهیم.

وَ یَسْتَفْتونَکَ فِى النِّساءِدرباره‌ی  ازدواج و ارث «زنان» از تو می‌پرسند،
قُلِ اللّهُ یُفْتیکُمْ فیهِنَّبگو: «خدا برای شما درباره‌ی آنان نظر می‌دهد،
وَ ما یُتْلیٰ  عَلَیْکُمْ فِى الْکِتابِ فى یَتامَى النِّساءِو در آنچه برای شما در کتاب، برای دختران یتیم، خوانده می‌شود،
اَلّاتى لاتُؤْتونَهُنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّکه شما حقّ قطعی آن دختران یتیم را به آنها نمی‌دهید؛
وَ تَرْغَبونَ اَنْ تَنْکِحوهُنَّولی تمایل دارید که با آنان ازدواج کنید؛
وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الْوِلْدانِو نیز حق کودکان بیچاره را نمی‌پردازید؛
وَ اَنْ تَقوموا لِلْیَتامیٰ  بِالْقِسْطِو این سفارش که در حقّ یتیمان، عدالت را بپادارید.
وَ ماتَفْعَلوا مِنْ خَیْرٍ  فَاِنَّ اللّهَ کانَ بِه‌ىعَلیمًا (۱۲۷)‏و هر کار نیکی را که انجام دهید، خداوند به آن داناست»

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • در حقّ یتیمان، عدالت را بپا دارید. هر کار نیکی را که انجام دهید، خداوند به آن داناست

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo