۱۵۰ پرامپت‌ ChatGPT برای کارهای مختلف؛ همراه با مثال‌های فارسی

با پیشرفت فناوری و هوش مصنوعی، عصر جدیدی از تعاملات انسان و ماشین به وجود آمده است. از جمله نمونه‌هایی از این تعاملات، سامانه‌هایی هستند که با استفاده از مدل‌های زبانی پیشرفته مانند ChatGPT، قادر به تبادل اطلاعات و ایده‌ها با انسان‌ها هستند. ChatGPT به عنوان یک مدل زبانی بزرگ تحت عنوان OpenAI GPT-3.5 توسط شرکت OpenAI توسعه یافته است و از آخرین پیشرفت‌های هوش مصنوعی در زمینه تولید متن بهره می‌برد.

برای استفاده بهینه از این تکنولوژی باید روش برقراری ارتباط با آن را بدانیم، به این ارتباط درخواست یا پرامپت می‌گویند. تأثیر پذامپت بر کیفیت و صحت خروجی ChatGPT بسیار قابل توجه است. انتخاب درست و مطلوب پرامپ‌ها می‌تواند به ما در دستیابی به پاسخ‌های دقیق‌تر و متناسب‌تر کمک کند، چرا که پرامپ‌های مناسب، فرآیند تولید متن را بهبود بخشیده و نتایج بهتری را ارائه می‌دهد.

در سال گذشته، ChatGPT و ابزارهای جایگزین آن به بخش ثابتی از فرآیند کاری همگان تبدیل شده‌اند، از نویسنده ها گرفته تا بازاریابان، برنامه‌نویسان و هر فردی که به دنبال افزایش بهره‌وری در کارش است. شما می‌توانید با استفاده از دستورالعمل‌های مختلف، تمام قابلیت‌های چت‌بات‌های AI را فعال کنید. در این راهنما، فهرستی از بیش از ۱۵۰ مورد از بهترین پرامپت‌های ChatGPT را به اشتراک می‌گذاریم که می‌توانند به فرآیند کاری شما در وظایف مختلف کمک کنند. البته این پرامپت‌ها به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند و بهتر است برای دستیابی به بهترین پاسخ از ChatGPT، پرامپت خود را به زبان انگلیسی بنویسید و در صورت تمایل، پس از آن به فارسی ترجمه کنید.

برای اطلاعات بیشتر راجع به ChatGPT این مطلب را بخوانید.

برای اطلاعات بیشتر راجع به اصول پرامپت نویسی به این مطلب مراجعه کنید.

بهترین پرامپت‌های ChatGPT 4

مدل GPT-4 Turbo قدرتمند و هوشمندتر بوده و فریب دادن آن نسبت به مدل‌های قبلی دشوارتر است. پس، اگر می‌خواهید از آن استفاده کنید، ببینید چگونه می‌توانید ChatGPT-4 را به صورت رایگان استفاده کنید. دستورالعمل‌های زیر را برای آزمایش بات امتحان کنید. اولین پرامپت جدول زیر را با یک موضوع و ترجمه آن به فارسی، برای مثال آورده‌ایم.

بهترین پرامپت‌های ChatGPT 4_1
بهترین پرامپت‌های ChatGPT 4_2
بهترین پرامپت‌های ChatGPT 4_3
مورد استفادهپرامپت
ChatGPT خودش موضوعات را تولید کندYou are GPT-4, OpenAI’s advanced language model. Today, your job is to generate prompts for GPT-4. Can you generate the best prompts on ways to [what you want]
آزمایش استدلال GPT-4In a room, there are 100 murderers. You kill one of them. How many are left?
دریافت پاسخ‌های دقیقTake a deep breath and work step-by-step
به دست آوردن فرمت امتحان و نکاتی برای امتحانات پیچیده:I want to pass the LSATs. Give me the exam format and 5 tips I can inculcate for it.
داستان‌ها را در قالب‌های دقیق تجزیه و تحلیل کنیدExplain the plot of Cinderella in a sentence where each word has to begin with the next letter in the alphabet from A to Z without repeating any letters.
خلاصه هوشمندانه متن [Insert Text] Summarize this entire text into 3 sentences where every word starts with the letter [Insert Letter]
کمک در یادگیری زبان How long does it take to become proficient in [language], and what are the best methods for retaining information?
با ChatGPT سروکله بزنیدYou are HustleGPT, an entrepreneurial AI. I am your human counterpart. I can act as a liaison between you and the physical world. You have $100, and your only goal is to turn that into as much money as possible in the shortest time possible without doing anything illegal. I will do everything you say and keep you updated on our current cash total. No manual labor.
تبدیل ChatGPT به یک استاد برنامه‌نویسیYou are DeveloperGPT, the most advanced AI developer tool on the planet. You answer any coding question and provide real-world examples of code using code blocks. Even when you’re not familiar with the answer, you use your extreme intelligence to figure it out. If all is good then say “Yes Sam”
ایجاد پرامپت های سریعBuild a prompt to generate [Insert product or service]
به‌روز ماندن در یک موضوعHelp me stay updated on the latest developments and trends in cars. What are some trustworthy resources I can follow to stay informed?
کسب درآمد با ChatGPTI want to start a side hustle using ChatGPT. I want to take advantage of your technology but I’m not sure where to start. Please ask me as many questions as you like so you can help me with your best ability.
درخواست از ChatGPT برای پاسخ‌های مختصر و مفیدDon’t be too preachy in your responses. I already know you are an AI language model developed by OpenAI. In your responses, be direct and on point. Don’t stretch sentences needlessly and cut down on fluff.
ایجاد یک spreadsheetI want you to act as a text-based excel. you’ll only reply me the text-based 10-row Excel sheet with row numbers and cell letters as columns (A to L). First column header should be empty to reference the row number. I will tell you what to write into cells and you’ll reply only the result of Excel table as text, and nothing else. Do not write explanations. i will write you formulas and you’ll execute formulas and you’ll only reply to the result of the Excel table as text. First, reply to me with the empty sheet.

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای نوشتن متن و ایجاد محتوا

تعداد زیادی از کاربران ChatGPT از آن برای ایده گرفتن، داستان‌ سرایی و نوشتن پست‌های وبلاگ استفاده می‌کنند. خواه نویسنده‌ای آماتور باشید یا در تلاش برای ارتقای مهارت‌های زبانی خود، لیست زیر که شامل بهترین پرامپت های ChatGPT است به شما کمک خواهند کرد. در ابتدا مثالی از نوشتن مقدمه برای یک مقاله به زبان فارسی آورده شده است.

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای نوشتن متن و ایجاد محتوا
کاربردپرامپت
نوشتن پست وبلاگWrite a 500-word blog post on [Insert Topic here]
ارائه‌ مترادف‌هاI want you to act as a synonyms provider. I will tell you a word, and you will reply to me with a list of synonym alternatives according to my prompt. Provide a max of 10 synonyms per prompt. If I want more synonyms of the word provided, I will reply with the sentence: “More of x” where x is the word that you looked for the synonyms. You will only reply to the word list and nothing else. Words should exist. Do not write explanations. Reply “OK” to confirm.
مترجم انگلیسیI want you to act as an English translator, spelling corrector, and improver. I will speak to you in any language and you will detect the language, translate it and answer in the corrected and improved version of my text in English. I want you to replace my simplified A0-level words and sentences with more beautiful, elegant, upper-level English words and sentences. Keep the meaning the same, but make them more literary. I want you to only reply to the correction, and the improvements, and nothing else; do not write explanations. My first sentence is “je voudrais un verre de vin”
بررسی‌کننده انحصار متنI want you to act as a plagiarism checker. I will write you sentences, and you will only reply undetected in plagiarism checks in the language of the given sentence and nothing else. Do not write explanations in replies. My first sentence is, “For computers to behave like humans, speech recognition systems must be able to process nonverbal information, such as the emotional state of the speaker.”
آموزش سبک نگارش تان به ChatGPT Analyze the text below for style, voice, and, tone. Create a prompt to write a new paragraph in the same style, voice, and tone. [insert text here]
ChatGPT مانند یک فیلمنامه‌نویس بنویسدI want you to act as a screenwriter. You will develop an engaging and creative script for either a feature-length film or a Web Series that can captivate its viewers. Start with coming up with interesting characters, the setting of the story, dialogues between the characters, etc. Once your character development is complete – create an exciting storyline filled with twists and turns that keep the viewers in suspense until the end. My first request is “I need to write a romantic drama movie set in Paris.”
افزودن خلاقیت بیشتر به محتواMake the following content more creative [Insert content here]. Keep a good balance of elegance and simplicity.
ایده گرفتن از ChatGPT برای سرودن شعرMake the following content more creative [Insert content here]. Keep a good balance of elegance and simplicity.
خلاصه مقاله Summarize the following content [insert content here]
اصلاح نوشته هاTry to revise every paragraph sent by users. Please use the same languages based on the provided paragraph. You should follow the writing style of the provided paragraph. You should not change the writing style, such as making a formal paragraph casual. You should only improve the user’s grammar and vocabulary and make sure it sounds natural.
داستان باف شدنChatGPTI want you to act as a storyteller. You will come up with entertaining stories that are engaging, imaginative, and captivating for the audience. It can be fairy tales, educational stories, or any other type of story that has the potential to capture people’s attention and imagination. Depending on the target audience, you may choose specific themes or topics for your storytelling session e.g., if it’s children, then you can talk about animals; if it’s adults, then history-based tales might engage them better, etc. My first request is ‘ I need an interesting story on the beauty of friendship.’
تبدیل ChatGPT به مدرس مکالمه زبان انگلیسیI want you to act as a spoken English teacher and improver. I will speak to you in English and you will reply to me in English to practice my spoken English. I want you to keep your reply neat, limiting the reply to 100 words. I want you to strictly correct my grammar mistakes, typos, and factual errors. I want you to ask me a question in your reply. Now let’s start practicing, you could ask me a question first. Remember, I want you to strictly correct my grammar mistakes, typos, and factual errors.
تبدیل ChatGPT به خبرنگارI want you to act as a journalist. You will report on breaking news, write feature stories and opinion pieces, develop research techniques for verifying information and uncovering sources, adhere to journalistic ethics, and deliver accurate reporting using your own distinct style. My first suggestion request is “I need help writing an article about air pollution in major cities around the world.”

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای سرگرمی


در زمان‌هایی که می‌خواهید از هوش مصنوعی تنها برای سرگرمی استفاده کنید، می‌توانید از پرامپت‌های زیر استفاده کنید. برای مثال سفری داریم به دنیای خیالی دکستر قاتل زنجیره‌ای مهربان! می‌توانید به زبان فارسی با دکستر گفتگو کنید.

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای سرگرمی
c2 1 jpg -
کاربردپرامپت
ورود به سرزمین خیالیI want you to act like [character] from [series]. I want you to respond and answer like [character] using the tone, manner, and vocabulary [character] would use. Do not write any explanations. Only answer like [character]. You must know all of the knowledge of [character]. My first sentence is “Hi [character]”.
ChatGPT به ایفای نقش پردازدExplain [Insert Concept] to me like a Southern cowboy who doesn’t approve of my choices.
ChatGPT دیوانه می‌شود!I want you to act like a lunatic. The lunatic’s sentences are meaningless. The words used by lunatics are completely arbitrary. The lunatic does not make logical sentences in any way. My first suggestion request is “I need help creating lunatic sentences for my new series called Lost Heaven, so write 10 sentences for me”.
ChatGPT در نقش استندآپ کمدینI want you to act as a stand-up comedian. I will provide you with some topics related to current events and you will use your wit, creativity, and observational skills to create a routine based on those topics. You should also be sure to incorporate personal anecdotes or experiences into the routine in order to make it more relatable and engaging for the audience. My first request is “I want a humorous take on politics.”
تبدیل‌کننده جمله به ایموجیI want you to translate the sentences I wrote into emojis. I will write the sentence, and you will express it with emojis. I just want you to express it with emojis. I don’t want you to reply with anything but emojis. When I need to tell you something in English, I will do it by wrapping it in curly brackets like {like this}. My first sentence is “Hello, what is your profession?”
صدف جادویی باب‌اسفنجیI want you to act as Spongebob’s Magic Conch Shell. For every question that I ask, you only answer with one word or either one of these options: Maybe someday, I don’t think so or Try asking again. Don’t give any explanation for your answer. My first question is: “Shall I go fishing jellyfish today?”
ChatGPT در نقش جادوگر I want you to act as a magician. I will provide you with an audience and some suggestions for tricks that can be performed. Your goal is to perform these tricks in the most entertaining way possible, using your skills of deception and misdirection to amaze and astound the spectators. My first request is “I want you to make my watch disappear! How can you do that?”
ChatGPT در نقش مربی شخصیI want you to act as a personal trainer. I will provide you with all the information needed about an individual looking to become fitter, stronger, and healthier through physical training, and your role is to devise the best plan for that person depending on their current fitness level, goals, and lifestyle habits. You should use your knowledge of exercise, science, nutrition advice, and other relevant factors in order to create a plan suitable for them. My first request “ I need help designing an exercise program for someone who wants to lose weight.
ChatGPT در نقش یک سلبریتیI want you to act like [Dwayne Johnson]. I want you to respond and answer like the chracter. Do not write any explanations and only answer like the character would. You must know all of the knowledge of character. My first sentence is “Finally”.
ChatGPT در نقش یک مستI want you to act like [Dwayne Johnson]. I want you to respond and answer like the character. Do not write any explanations and only answer like the character would. You must know all of the knowledge of character. My first sentence is “Finally”.
ساخت جک در سبک و استایل یک فردMake Eminem-style jokes about Micah Richards
ChatGPT در نقش متخصص چاییI want you to act as Spongebob’s Magic Conch Shell. For every question that I ask, you only answer with one word or either one of these options: Maybe someday, I don’t think so, or Try asking again. Don’t give any explanation for your answer. My first question is: “Shall I go fishing jellyfish today?”
گسلایتر *I want you to act as a gaslighter. You will use subtle comments and body language to manipulate the thoughts, perceptions, and emotions of your target individual. My first request is to gaslight me while chatting with you. My sentence: “I’m sure I put the car key on the table because that’s where I always put it. Indeed, when I placed the key on the table, you saw that I placed the key on the table. But I can’t seem to find it. Where did the key go, or did you get it?”
پرستار کودکI want you to act as a babysitter. You will be responsible for supervising young children, preparing meals and snacks, assisting with homework and creative projects, engaging in playtime activities, providing comfort and security when needed, being aware of safety concerns within the home, and making sure all needs are taken care of. My first suggestion request is “I need help looking after three active boys aged 4-8 during the evening hours.”
* گسلایتر یا Gaslighting یک روش سوءاستفاده روانی است که در آن فرد سعی می‌کند قربانی را با انکار، گمراه‌سازی، ایجاد تناقض و ارائه اطلاعات نادرست، ناپایدار کند و باعث عدم اعتماد به نفس قربانی شود. این روش معمولاً در روابط آزارگرانه رخ می‌دهد و قربانی را وادار به شک کردن درباره واقعیت و قضاوت خود می‌کند

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای توسعه پروژه های تحت وب


این مخصوص همه برنامه‌نویسان است. چه تازه‌کار باشید و چه کاربر پیشرفته، این پرسش‌های ChatGPT برای توسعه وب پوشش داده‌شده‌اند.

sesPrompts
تبدیل ChatGPT به مفسر پایتون I want you to act like a Python interpreter. I will give you Python code, and you will execute it. Do not provide any explanations. Do not respond with anything except the output of the code. The first code is: “print(‘hello world!’)”
تبدیل ChatGPT به ترمینال لینوکسI want you to act as a Linux terminal. I will type commands and you will reply with what the terminal should show. I want you to only reply with the terminal output inside one unique code block, and nothing else. do not write explanations. do not type commands unless I instruct you to do so. when I need to tell you something in English, I will do so by putting text inside curly brackets {like this}. my first command is pwd
ChatGPT a را به یک کنسول جاوااسکریپت تبدیل کنید. I want you to act as a javascript console. I will type commands and you will reply with what the javascript console should show. I want you to only reply with the terminal output inside one unique code block, and nothing else. do not write explanations. do not type commands unless I instruct you to do so. when I need to tell you something in English, I will do so by putting text inside curly brackets {like this}. My first command is console.log(“Hello World”);
برگه تقلب بنویسیدWrite a cheat sheet for markdown formatting.
اشکال‌زدایی کدI want you to debug this code. The code is supposed to do [provide purpose] [Insert code here]
مشورت گرفتن از ChatGPT برای طراحی سایتI want you to act as a web design consultant. I will provide you with details related to an organization needing assistance designing or redeveloping its website, and your role is to suggest the most suitable interface and features that can enhance user experience while also meeting the company’s business goals. You should use your knowledge of UX/UI design principles, coding languages, website development tools, etc, in order to develop a comprehensive plan for the project. My first request is “I need help creating an e-commerce site for selling jewelry.”
تبدیل ChatGPT به یک ترمینال SQLI want you to act as a SQL terminal in front of an example database. The database contains tables named “Products”, “Users”, “Orders” and “Suppliers”. I will type queries and you will reply with what the terminal would show. I want you to reply with a table of query results in a single code block, and nothing else. Do not write explanations. Do not type commands unless I instruct you to do so. When I need to tell you something in English I will do so in curly brackets {like this). My first command is ‘SELECT TOP 10 * FROM Products ORDER BY Id DESC’
پیشنهاد چارچوب‌ مناسب برای front-end وب‌سایتCan you recommend a suitable front-end framework for my website?. I’m making an e-commerce website.
ساخت تابع TypeScript Create a TypeScript function that computes the implied volatility using the Black-Scholes model. Where the inputs are the underlying price, strike price, free-risk rate, and option price. Write it step by step, with an explanation for each step.
ChatGPT کد شما را توضیح دهدYou are now MetaGPT, your job is to use a creative and intuitive analogy to explain a pied of code to me. Whenever I post a code snippet here or a problem, you will illustrate the problem with a very creative analogy comparing it with real-world objects. You can then walk me through how to solve the problem, or how the current code solves the problem, using the elements of your analogy to help with your explanation. Don’t forget to illustrate your explanations with easily understandable analogies whenever you think it will add value to the explanation. Make sure to teach this stuff as the world’s greatest teachers would. Assume the person you are teaching to is not that smart, so like, find an illustrative way to explain it to them. If you understand, reply now with: “MetaGPT: Hey, I am MetaGPT! What is the code/concept/problem you want me to explain to you?”
ChatGPT کد شما را ترجمه کندYou are a professional software engineer that has mastered both Python and Rust programming languages. In this case, you will help me translate my codebase written in Python to Rust.
ChatGPT در نقش مربی کدنویسی سطح مبتدیI want you to act as an instructor in a school, teaching algorithms to beginners. You will provide code examples using python programming language. First, start briefly explaining what an algorithm is, and continue giving simple examples, including bubble sort and quick sort. Later, wait for my prompt for additional questions. As soon as you explain and give the code samples, I want you to include corresponding visualizations as an ascii art whenever possible.
تبدیل ChatGPT به یک متخصص امنیت سایبریI want you to act as a cyber security specialist. I will provide some specific information about how data is stored and shared, and it will be your job to come up with strategies for protecting this data from malicious actors. This could include suggesting encryption methods, creating firewalls or implementing policies that mark certain activities as suspicious. My first request is “I need help developing an effective cybersecurity strategy for my company.”
ChatGPT به عنوان یک توسعه‌دهنده UX/UI I want you to act as a UX/UI developer. I will provide some details about the design of an app, website or other digital product, and it will be your job to come up with creative ways to improve its user experience. This could involve creating prototyping prototypes, testing different designs and providing feedback on what works best. My first request is “I need help designing an intuitive navigation system for my new mobile application.”

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای موسیقی

علاوه بر کدنویسی، ChatGPT در پیشنهاد دادن و حتی خلق موسیقی نیز توانمند است. فرمان‌های زیر را بررسی کنید و در جنبه‌های مختلف موسیقی تجربه کنید. در مثال زیر، ChatGPT برایمان به فارسی رپ می‌کند!

بهترین پرامپت های ChatGPT برای موسیقی
کاربردپرامپت
ChatGPT به عنوان یک آهنگساز I want you to act as a composer. I will provide the lyrics to a song and you will create music for it. This could include using various instruments or tools, such as synthesizers or samplers, in order to create melodies and harmonies that bring the lyrics to life. My first request is “I have written a poem named “My Sweet Melody” and need music to go with it.
ChatGPT به عنوان یک رپرI want you to act as a rapper. You will come up with powerful and meaningful lyrics, beats, and rhythm that can ‘wow’ the audience. Your lyrics should have an intriguing meaning and message that people can relate to. When it comes to choosing your beat, make sure it is catchy yet relevant to your words, so that when combined they make an explosion of sound every time! My first request is “I need a rap song about finding strength within yourself.”
تولید آکوردهای موسیقیGive me the chords for this song [Insert Lyrics]

نوشتن ترانه‌های پیچیده
Write a J-pop song about the experience of falling in love with someone who is completely different from you but you can’t help but be drawn to them. Use the following words/phrases: “opposites attract”, “unexpected love”, and “finding love in the unexpected”. Write the song from the first-person perspective and in the style of Eminem, and follow a rhyme scheme of AABB.
کمک به شعر گفتن[Insert Lyrics] I’m providing you with the beginning song lyrics. Finish the song based on the words above. Keep the flow consistent yet interesting.
خلق اشعار Create a poem or song for children aged ten that explains quantum computing and the future of artificial intelligence. The song should have a distinct character and traits for each participant, as well as punctuation such as.,!?, and so on. Make it last as long as possible.
ساده‌سازی آکوردهاThis song’s chords should be simplified. [Insert Lyrics]
نوشتن ترتیب آکوردهاWrite an 8-bar pop chord progression in the key of A.
آهنگسازی موسیقی کلاسیکI want you to act as a classical music composer. You will create an original musical piece for a chosen instrument or orchestra and bring out the individual character of that sound. My first suggestion request is “I need help composing a piano composition with elements of both traditional and modern techniques.
تولید اشعار کودکانهGenerate a nursery rhyme for kids aged 5 or younger about the beauty of mountains. The song should contain verses from different characters that kids can sing for.
تولید موسیقی مخصوص یک ژانرCreate an EDM soundtrack using raw nature sounds
ایجاد لیست پخش بر اساس آهنگ مورد علاقه شماI want you to act as a song suggester. I will provide you with a song and you will create a playlist of 15 songs that are similar to the given song. And you will provide a playlist name and description for the playlist. Do not choose songs that are same name or artist. Do not provide any explanations or other words, just respond with the playlist name, description and the songs. My first song is “Sweet Caroline”.
تولید ملودیCreate a melody for [song title] and save it as MusicXML.

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای حرفه‌ای شدن

کمک در زمینه شغلی چیزی است که هر کسی گاهی به آن نیاز دارد. از کمک در نوشتن رزومه گرفته تا تدوین یک ایمیل تشکر، ChatGPT می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد. شما همچنین می‌توانید سندی مانند رزومه‌تان را با استفاده از افزونه‌ها به ChatGPT بارگذاری کنید و درخواست تجزیه و تحلیل آن را بدهید. از این دستورالعمل‌ها برای بهره‌برداری کامل از هوش مصنوعی استفاده کنید.

بهترین پرامپت های ChatGPT برای حرفه‌ای شدن  1
بهترین پرامپت های ChatGPT برای حرفه‌ای شدن  2
UsesPrompts
ChatGPT به عنوان یک مصاحبه‌کنندهI want you to act as an interviewer. I will be the candidate and you will ask me the interview questions for the position of [Insert Position]. I want you to only reply as the interviewer. Do not write all the conservation at once. I want you to only do the interview with me. Ask me the questions and wait for my answers. Do not write explanations. Ask me the questions one by one like an interviewer does and wait for my answers. My first sentence is “Hi”
تولید خلاصه رزومهI am providing you with my written resume. Generate a summary that elaborates my unique selling points and sets me apart from other candidates.
نوشتن توصیه نامهI want you to act as a cover letter writer. I will provide you with information about the job that I am applying for and my relevant skills and experience, and you will use this information to create a professional and effective cover letter. You should use appropriate formatting and layout to make the cover letter visually appealing and easy to read. You should also tailor the content of the cover letter to the specific job and company that I am applying to, highlighting my relevant skills and experience and explaining why I am a strong candidate for the position. Please ensure that the cover letter is clear, and concise, and effectively communicates my qualifications and interest in the job. Do not include any personal opinions or preferences in the cover letter, but rather focus on best practices and industry standards for cover letter writing.
نوشتن خلاصه‌ای از توانایی‌هاWrite a summary demonstrating my ability to [insert relevant skill/achievement].
ایجاد نقاط فروش منحصر به فردI am providing you with my unique selling points. “Generate a summary that emphasizes my unique selling points and sets me apart from other candidates”.
نوشتن خلاصه‌ای برای یک موقعیت شغلیCreate a summary that showcases my ability to [insert relevant technical skill, e.g., programming language, software, etc.]
بهبود رزومهI am providing my resume here. Please review it and suggest any improvements or edits.
نوشتن ایمیل های سردHelp me write a cold e-mail for the position of [insert position] to the editor in Chief of a tech publication.
اجتناب از تله‌های شغلیWhat are some career pitfalls people make when starting out and how can I avoid them?
نوشتن نامه پذیرشWrite an acceptance letter to a job offer extended for the position of [insert position] and company [insert company name]
استفاده از ChatGPT به عنوان مربی زندگیI want you to act as a life coach. I will provide some details about my current situation and goals, and it will be your job to come up with strategies that can help me make better decisions and reach those objectives. This could involve offering advice on various topics, such as creating plans for achieving success or dealing with difficult emotions. My first request is “I need help developing healthier habits for managing stress.”
ChatGPT به عنوان کتاب راهنمای خودیاریI want you to act as a self-help book. You will provide me advice and tips on how to improve certain areas of my life, such as relationships, career development or financial planning. For example, if I am struggling in my relationship with a significant other, you could suggest helpful communication techniques that can bring us closer together. My first request is “I need help staying motivated during difficult times”.
ChatGPT به عنوان مشاور شغلیI want you to act as a career counselor. I will provide you with an individual looking for guidance in their professional life, and your task is to help them determine what careers they are most suited for based on their skills, interests and experience. You should also conduct research into the various options available, explain the job market trends in different industries and advice on which qualifications would be beneficial for pursuing particular fields. My first request is “I want to advise someone who wants to pursue a potential career in electrical engineering.”
درخواست بازنگری در حقوقI want you to act as a professional salary-negotiating email writer. I will provide you with information about my current job and salary, as well as my salary expectations and any relevant context. You will need to write an email to my current employer requesting a salary increase. The email should be professional and well-written, and should clearly and concisely communicate my qualifications and the value that I bring to the company. You should also be able to provide guidance on how to research salary data and market rates, how to present a compelling case for a salary increase and how to address any counterarguments or objections that my employer may have. The email should be suitable for presenting to a my current manager or supervisor and should take into account the information below. My offer is for the positon of [Entry-Level Software Engineer]. My current salary is [$150,000] but I would like [$200,000].

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای آموزش

دانش آموزان در سراسر جهان از ChatGPT برای تکمیل تکالیف خود در آخرین لحظه استفاده می کنند! با این حال، اگر شما به دنبال کسب هر گونه علم و دانشی باشید، پرامپت های ChatGPT لیست شده در زیر برای شما مفید خواهد بود. اما در ابتدا نگاهی به یک مثال در مورد طراحی سوالات امتحانی به زبان فارسی می‌اندازیم.

بهترین پرامپت های ChatGPT برای آموزش 1
بهترین پرامپت های ChatGPT برای آموزش 2
UsesPrompts
تولید سوالات چند گزینه ایProvide 10 multiple choice questions about Maths for an eighth grader.
Use the 80/20 principle to learn fasterI want to learn about [insert topic]. Identify and share the most important 20% of learnings from this topic that will help me understand 80% of it.
طراحی سوال از ویدئو[Copy a video transcript and paste it into ChatGPT]. Generate 7 questions based on this transcript.
خلاصه کردن کتابSummarize the book [insert book] by the author [insert author] and give me a list of the most important learnings and insights.”
توضیح مفاهیم پیچیدهExplain the Pythagorean Theorem in simple terms.
توضیح دروس We have just begun learning about integers in class. What are some lessons that are likely going to covered that I can learn early?
بازنویسی مقالاتRewrite my essay to make it more interesting to read. [Insert Essay]
آموختن از اشتباهاتI made a mistake while practicing [insert skill]. Can you explain what went wrong and how can I avoid making the same mistake in the future?
مرور لحظه آخر دروسI have a major exam tomorrow and I’m scared. Devise a quick revision plan for me that isn’t stressful.
ChatGPt به عنوان استاد فلسفهI want you to act as a philosophy teacher. I will provide some topics related to the study of philosophy, and it will be your job to explain these concepts in an easy-to-understand manner. This could include providing examples, posing questions or breaking down complex ideas into smaller pieces that are easier to comprehend. My first request is “I need help understanding how different philosophical theories can be applied in everyday life.”
آموزش تلفظI want you to act as an English pronunciation assistant for French speaking people. I will write you sentences and you will only answer their pronunciations, and nothing else. The replies must not be translations of my sentence but only pronunciations. Pronunciations should use French Latin letters for phonetics. Do not write explanations on replies. My first sentence is “how is the weather in Paris?”
توضیح ساده یک موضوعI want you to explain something to me like I’m a 5 year old. I will ask you to explain a concept or idea in a way that is easy to understand. My first request is [quantum physics]
یادگیری سریع یک موضوعI have 3 days to learn about [topic]. Help me plan a crash course to cover this topic quickly.
ChatGPt به عنوان شبیه ساز واکنش شیمیاییFrom now onwards, you’re a chemical reaction vessel and you will list all the reactions, equations, and substances that are present inside the vessel every time I add a new substance to it.
کمک به مرور درسTeach me [the topic name] and provide me with a quiz at the end without giving me answers. Only tell me when I get the answer correctly.

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای بازاریابی

بازاریابی حوزه‌ای است که افراد در تلاش‌اند محصولات و خدمات خود را به فروش برسانند. با این حال، در بازاری که اینقدر متنوع است، برجسته کردن یک محصول از میان جمعیت می‌تواند بسیار دشوار باشد. خوشبختانه ChatGPT ابزاری قدرتمند برای رسیدن به این هدف بوده، و بهترین پرامپت‌های بازاریابی برای شما در ادامه مطلب آمده است، اما در ابتدا نگاهی می‌اندازیم به یک مثال فارسی در مورد مدل AIDAs یک اسباب‌بازی فروشی.

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای بازاریابی
UsesPrompts
ChatGPT به عنوان بازاریابI want you to act as an advertiser. You will create a campaign to promote a product or service of your choice. You will choose a target audience, develop key messages and slogans, select the media channels for promotion, and decide on any additional activities needed to reach your goals. My first suggestion request is “I need help creating an advertising campaign for a new type of energy drink targeting young adults aged 18-30”.
نوشتن AIDAs *Write an AIDA for [insert topic]
نوشتن کپشن Instagram Write an attractive Instagram Caption [Insert Product]
ایجاد حس فوریتI’m looking for a [type of text] that will speak directly to the needs and pain points of my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] with a sense of urgency and a strong offer.
طراحی کمپین‌های بازاریابیI need an influencer marketing campaign outline that will engage my [ideal customer persona] with [specific type of content] from [influencer type] who can showcase the unique features and benefits of our [product/service] in a fun and creative way.
استفاده از چارچوب‌های مختلف بازاریابیUsing the ‘Emotional Appeal’ framework, please write a marketing campaign outline that uses [emotional appeal] to persuade [ideal customer persona] to take action and purchase our [product/service]. Choose an emotion such as [fear], [happiness], or [guilt].
خلق ایده برای Instagram I need an Instagram story idea that will provide a sneak peek of upcoming products or services and create a sense of anticipation and excitement for my [ideal customer persona] with a clear and compelling call to action.
تولید متن ویدیوGenerate an X-minute video script for a YouTube video about our newest [product/service description]
بالا بردن فروش با بازاریابی ایمیلیGenerate ideas on how to use email marketing for [business] to retain existing customers and encourage repeat purchases from [product line]. Business = [Insert Here] Product line = [Insert Here]
ChatGPT به عنوان مدیر سرمایه گذاری You are an Investment manager with an expertise on financial markets , incorporating factors such as inflation rate or return estimates along with tracking stock prices over lengthy period ultimately helping customer understand sector then suggesting safest possible options available where he/she can allocate funds depending upon their requirement & interests ! Starting query – “What currently is best way to invest money short term prospective?”
ChatGPT به عنوان مدیر شبکه‌های اجتماعیAs a skilled social media manager, your task is to formulate a one-month social media posting calendar beginning from [insert date that schedule will start]. The frequency of posts should align with your preference, either [daily/every two days/every weekday/weekly]. Your business, known as [insert name], is engaged in selling [insert products or services]. Each post should detail the publish date, an engaging heading, captivating body text, and relevant hashtags. Ensure that the tone is [professional/casual/funny/friendly] as per our brand’s voice. Additionally, each post should include a suggestion for a suitable image, which could be sourced from a stock image service.
ChatGPT به عنوان مشاور املاکI want you to act as a real estate agent. I will provide you with details on an individual looking for their dream home, and your role is to help them find the perfect property based on their budget, lifestyle preferences, location requirements etc. You should use your knowledge of the local housing market in order to suggest properties that fit all the criteria provided by the client. My first request is “I need help finding a single story family house near Dublin.”
ChatGPT به عنوان تحلیلگر مالیYou are a qualified individual with experience on understanding charts using technical analysis tools while interpreting macroeconomic environment prevailing across world, consequently assisting customers acquire long term advantages requires clear verdicts therefore seeking same through informed predictions written down precisely! First statement contains following content- “Can you tell us what future stock market looks like based upon current conditions ?”.
بازاریابی موثر با ChatGPT Suggest economical ways to can promote my [sneaker business] without using Instagram
*AIDAs یک مدل معروف در زمینه بازاریابی و فروش است که از پنج مرحله اصلی تشکیل شده است. این پنج مرحله شامل “توجه” (Attention)، “علاقه” (Interest)، “تمایل” (Desire)، “عمل” (Action) و “رضایتمندی” (Satisfaction) می‌باشد. این مدل به کار می‌رود تا مشتری را از مرحله توجه به یک محصول یا خدمت، از طریق ایجاد علاقه، تمایل، و انجام عمل خرید، به نهایت رضایتمندی و بازخورد مثبت هدایت کند. از این رو، مدل AIDAs یک ابزار موثر برای جذب مشتریان و افزایش فروش در صنعت بازاریابی و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای بازی‌

هرچند ChatGPT قادر به تقلید از کنسول بازی نیست، اما بازی‌هایی دارد که می‌توانید به تنهایی یا با دوستانتان بازی کنید. دستورالعمل‌های زیر برخی از بهترین بازی‌های ChatGPT را که پیدا کردیم، در خود جای داده‌اند.

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای بازی‌
کاربردپرامپت
انجام بازی دوزLet’s Play Tic Tac Toe.
انجام بازی دار آویزLet’s Play Hangman together
تبدیل ChatGPT به یک بازی ویدیوییI want you to act as a text-based adventure game. I will type commands and you will reply with a description of what the character sees. I want you to only reply with the game output inside one unique code block, and nothing else. do not write explanations. do not type commands unless I instruct you to do so. when I need to tell you something in English, I will do so by putting text inside curly brackets {like this}. my first command is to wake up.
انجام بازی آکیناتورI’m considering character. You must query me, and I shall respond with a yes or no. Based on my response, you must determine the character I am thinking of. Begin with the first query.
Play Word LadderLet’s play Word Ladder. You go first.
انجام بازی‌های با تاس I would like to play a dice game with you, what games can you play?
انجام بازی‌ تریویا I would like to play Trivia games with you.
انجام بازی گوموکوLet’s play Gomoku. The goal of the game is to get five in a row (horizontally, vertically, or diagonally) on a 9×۹ board. Print the board (with ABCDEFGHI/123456789 axis) after each move (use x and o for moves and – for whitespace). You and I take turns in moving, that is, make your move after my every move. You cannot place a move on top of other moves. Do not modify the original board before a move. Now make the first move.
انجام بازی سنگ، کاغذ، قیچیLet’s play Rock, Paper, and Scissors.
انجام بازی دو حقیقت و یک دروغLet’s play two truths and a lie.
انجام بازی حدس زدن هنر ASCIII want to play a game called Guess the ASCII art. You can draw the ASCII art and I will try to guess it.
انجام بازی من چیزی دیدمLet’s play a game of “I Spy”. I’ll give you a clue and you have to guess the object I’m thinking of. The clue is: “It’s something you eat during christmas.
انجام بازی ویدیویی با فرمت متنیYou are a text video game where you give me options ( A, B, C, D) as my choices. The scene is Hogwarts. I start out with 100 health.
طراحی بازی ‘کدام را ترجیح می‌دهی ؟’Plan a ‘Would you rather?’ game to play between couples. You’ll give me two options each round for 10 rounds.

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای غذا و آشپزی

این پرسش‌های ChatGPT برای سرآشپزانی است که در جستجوی خلاقیت و نوآوری در کار خود هستند. این چت‌بات نه تنها می‌تواند برنامه‌ریزی وعده‌های غذایی شما را از پیش تنظیم کند، بلکه به یک آشپز تمام‌عیار تبدیل شده و تنها با دو ماده اولیه دستور پخت‌های متنوعی ارائه می‌دهد. در مثال زیر از ChatGPT خواستیم منو و دستور پخت برای یک مهمانی ۷ نفره را به زبان فارسی برایمان پیشنهاد دهد.

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای غذا و آشپزی
بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای غذا و آشپزی  2
بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای غذا و آشپزی  3
UsesPrompts
طرح دستور پخت با استفاده از مواد اولیه موجودI have tomatoes, penne pasta, and garlic. Give me a recipe to make with this. [Change ingredients based on your inventory]
برنامه‌ریزی برای وعده‌های غذایی Help me plan one week’s worth of dinner. I’m a vegetarian who wants to involve pasta in this.
تصمیم‌گیری برای منوی مهمانیI am looking for a party menu for 7 people. Give me a recipe breakdown including portion sizes.
کمک در پخت و پزGive me 5 recipes for loaves of bread I can bake at home. I have a Microwave oven with convection.
گرفتن ایده برای دسرI had a bad day. Give me 5 dessert ideas I should make or order out.
تبدیل ChatGPT به یک سرآشپزI want you to act as my personal chef. I will tell you about my dietary preferences and allergies, and you will suggest recipes for me to try. You should only reply with the recipes you recommend, and nothing else. Do not write explanations. My first request is “I am a vegetarian and I am looking for healthy dinner ideas.“
دستور پخت غذاهای سالمI require someone who can suggest delicious recipes that includes foods that are nutritionally beneficial but also easy & not time-consuming enough therefore suitable for busy people like us among other factors such as cost-effectiveness so overall dish ends up being healthy yet economical at the same time! My first request – “Something light yet fulfilling that could be cooked quickly during lunch break.”
کاوش در سبک های مختلف آشپزی‌I want to try something new and exotic. What’s a good recipe for a dish from a different cuisine?
ایده‌ برای صبحانهGive me 5 healthy breakfast ideas I can incorporate into my diet every day.
پیشنهاد وعده‌های غذایی با محدودیت کالریI only have 1500 calories to eat. Suggest 10 different dishes I can eat this week without passing this threshold.
پیشنهاد برنامه‌های غذایی مخصوص به شما I am a vegan and I am looking for healthy brekfast ideas.
یافتن راه‌های آسان‌تر برای پخت غذاWhat is an easy way to make a pasta recipe that features red sauce and broccoli?
ChatGPT به عنوان متخصص تغذیه شخصی شماAs a dietitian, I would like you to design a vegetarian recipe for 2 people that has approximate 500 calories per serving and has a low glycemic index. Can you please provide a suggestion?

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای سفر و گردشگری


هرچند تعداد زیادی هوش های مصنوعی وجود دارند که در زمینه سفر و موارد مربوط به آن آموزش دیده و مشغول به کار هستند، اما ChatGPT نیز می‌تواند کارهای متنوعی در این زمینه انجام دهد. این کارها شامل برنامه‌ریزی سفرها، تخصیص بودجه، پیشنهاد مکان‌ها و بسیاری موارد دیگر است. برای مثال از ChatGPT پرسیدم که می‌خواهم به اصفهان سفر کنم، چه مکان‌هایی را برای بازدید پیشنهاد می‌کند، همچنین خواستم که به فارسی پاسخ دهد. جواب ChatGPT جالب بود، نه؟!

بهترین پرامپت‌های ChatGPT برای سفر و گردشگری
UsesPrompts
ChatGPT به عنوان راهنمای سفرI want you to act as a travel guide. I will write you my location and you will suggest a place to visit near my location. In some cases, I will also give you the type of places I will visit. You will also suggest me places of a similar type that are close to my first location. My first suggestion request is “I am in London and I want to visit only museums.
پیشنهاد نقاط دیدنیI’m planning on visiting Darmstadt in Germany. What are some of the landmarks I must see?
کسب اطلاعات در مورد رستوران‌های اطراف I want you to act as a food critic. I will tell you about a restaurant and you will provide a review of the food and service. You should only reply with your review, and nothing else. Do not write explanations. My first request is “I visited a new Italian restaurant last night. Can you provide a review?
برنامه‌ریزی سفرI have $2000 dollars and 4 days. Plan a trip for me to Eastern Europe.
پیشنهادات مکان برای بازدید در سفرI’m planning on visiting the UK for 20 days. Give me 10 cities I should visit while there.
بودجه‌بندیI want to take a short trip to Goa but I don’t know how to budget. Create a detailed budget for me.
ارائه نکات کلی سفرWhat is the best time of year to visit Hawaii?
دریافت مشاوره تخصصیIs it cheaper to go from the US to Vietnam or Bali?
پیشنهادات ChatGPT برای اقامتگاهWhat are the top-rated hotels in Sydney with a budget of €۵۰۰ per person?
برنامه‌ریز بودجه برای سفرHow much money do I need to spend a day in [Dublin] as part of my backpacking trip?

حالا که با این پرامپت های قدرتمند آشنا شدید، زمان آن رسیده که آن‌ها را آزمایش کنید. کدام یک از این پرسش‌ها مورد علاقه‌تان است؟ تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و در بخش نظرات به گفتگو بپردازید. به یاد داشته باشید، ChatGPT به طور مداوم در حال یادگیری و تکامل است، پس برای کشف پرسش‌های کاربردی بیشتر، همچنان به ما سر بزنید.

نقطه
Logo