سوره توبه آیات ۱۷ تا ۱۹ – امتحان برای تشخیص مومن واقعی

در این مقاله، سوره توبه آیات ۱۷ تا ۱۹ از قرآن کریم، به همراه ترجمه فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. این آیات به مسائلی مانند تمایز بین مومنان واقعی و مشرکان، اهمیت برپایی نماز و پرداخت زکات، ایمان به روز قیامت و جهاد در راه خدا را می پردازند. خداوند ستمکاران و کافران را دوست نمی دارد و نظر لطف خود را به آنها نمی‌افکند و تمامی اعمالشان نزد الله بیهوده و باطل است.

ما کانَ لِلْمُشْرِکینَ اَنْ یَعْمُروا مَساجِدَ اللّهِمشرکان، لیاقت ندارند که مساجد خدا را آباد کنند
شاهِدینَ عَلیٰ  اَنْفُسِهِمْ بِالْکُفْرِدر حالی که به کفرِ خود گواه هستند،
اُولٰئِکَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْآنان اعمالشان تباه و نابود شده
وَ فِى النّارِ هُمْ خالِدونَ (۱۷)‏و در آتش، ماندگارند
اِنَّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِمساجد خدا را فقط کسی آباد می‌کند که ایمان دارد به خدا
وَ الْیَوْمِ الْـآخِرِ وَ اَقامَ الصَّلاهَ وَ آتَى الزَّکاهَو روز قیامت، و نماز بر پا داشته و زکات بپردازد،
وَ لَمْ یَخْشَ اِلَّا اللّهَو فقط از خدا بترسد ؛
فَعَسیٰ  اُولٰئِکَ اَنْ یَکونوا مِنَ الْمُهْتَدینَ (۱۸)‏پس امید است که چنین افرادی از هدایت‌شدگان باشند
اَجَعَلْتُمْ سِقایَهَ الْحاجِّ وَ عِمارَهَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِآیا آبرسانی به حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را، برابر قرار­دادید
کَمَنْ آمَنَ بِاللّهِبا کسی که به خدا و قیامت ایمان آورده
وَ الْیَوْمِ الْـآخِرِ وَ جاهَدَ فى سَبیلِ اللّهِو در راه خدا جهاد می‌کند،
لا یَسْتَوونَ عِنْدَ اللّهِارزش عمل این دو گروه، نزد خدا یکسان نیست
وَ اللّهُ لایَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمینَ (۱۹)‏و خدا مردم ستمکار را هدایت نمی‌کند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • مشرکان، لیاقت ندارند که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفرِ خود گواه هستند، آنان اعمالشان، تباه و نابود شده و در آتش، ماندگارند . مساجد خدا را فقط کسی آباد می‌کند که به خدا و روز قیامت ایمان دارد  و نماز بر پا داشته و زکات بپردازد و فقط از خدا بترسد؛ پس امید است که چنین افرادی از هدایت یافتگان باشند ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo