سوره توبه آیات ۲۵ تا ۲۷ – راه توبه همیشه باز است

در این مقاله، سوره توبه آیات ۲۵ تا ۲۷ که به جنگ حنین و پذیرش توبه پس از آن اشاره دارد، به همراه ترجمه فارسی آمده است. این آیات بیان می‌کنند که پس از اینکه مسلمانان در جنگ حنین به دلیل غرور از بزرگی لشکرشان شکست خوردند، خداوند آرامش و اطمینان خود را به پیامبر و مؤمنان اعطا نموده و کافران را مجازات کرد. خداوند مهربان توبه هرکس را که بخواهد می‌پذیرد، زیرا راه توبه همواره باز است و الله آمرزنده ای مهربان است.

لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فى مَواطِنَ کَثیرَهٍالبتّه خدا در موارد بسیاری شما را یاری کرده؛
وَ یَوْمَ حُنَیْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْاز جمله در «جنگ حُنَین»، ‌هنگامی که زیادی لشکر، مغرورتان کرد
فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْئًاولی این جمعیّت زیاد، هیچ به کارتان نیامد؛
وَ ضاقَتْ عَلَیْکُمُ الْاَرْضُ بِما رَحُبَتْو زمین با همه‌ی وسعتش بر شما تنگ گردید؛
ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرینَ (۲۵)‏آنگاه به دشمن پشت کرده و فرار نمودید
ثُمَّ اَنْزَلَ اللّهُ سَکینَتَهوسپس خدا، آرامش و اطمینانِ خود را
عَلیٰ  رَسولِه‌ى وَ عَلَى الْمُؤْمِنینَبر پیامبر و مؤمنان فرو فرستاد،
وَ اَنْزَلَ جُنودًا لَمْ تَرَوْهاو سپاهیانی که آنها را نمی‌دیدید، فرستاد
وَ عَذَّبَ الَّذینَ کَفَرواو منکرانِ حقیقت را مجازات کرد
وَ ذٰلِکَ جَزاءُ الْکافِرینَ (۲۶)‏و سزای همه کافران، این گونه است[i]
ثُمَّ یَتوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ عَلیٰ  مَنْ یَشاءُپس خدا بعد از آن گناهِ فرار، توبه هر کس را بخواهد، می‌پذیرد
وَ اللّهُ غَفورٌ رَحیمٌ (۲۷)‏و خدا آمرزنده‌ای مهربان است.

[i] نَجِس یعنی ناپاکی ظاهری؛ و نَجَس یعنی پلیدی و ناپاکی باطنی که مشرکان گرفتار آن هستند. نَجَس اسم مبالغه است و شدّت ناپاکی مشرکان را بیان می­کند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • خدا، آرامش و اطمینانِ خود را ‌بر مؤمنان فرو فرستاد و منکرانِ حقیقت را مجازات کرد و سزای همه ی کافران، این گونه است. پس خدا، توبه هر کس را بخواهد، می‌پذیرد و او آمرزنده‌ای مهربان است. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo