سوره توبه آیات ۳۳ تا ۳۵ – اسلام تنها دین الهی است، اخطاری به روحانیون فاسد

در این مطلب به بررسی سوره توبه آیات ۳۳ تا ۳۵ از قرآن کریم می‌پردازیم. در این آیات بر این نکته تأکید شده که اسلام تنها دین الهی است و هشداری به روحانیون فاسد داده شده که اموال مردم را به ناحق می‌خورند و به خاطر این عمل زشت و ناپسند از راه خدا بازمی‌مانند. همچنین کسانی که طلا و نقره را جمع‌آوری می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌نمایند، مورد سرزنش قرار گرفته‌اند و مجازاتی سخت و دردناک برایشان درنظر گرفته شده است.

هُوَالَّذى اَرْسَلَ رَسولَهوبِالْهُدیٰ وَدینِ‌الْحَقِّاوست که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد،
لِیُظْهِرَهو عَلَى الدّینِ کُلِّه‌ىتا آن را بر همه‌ی آیین‌ها پیروز و مسلّط گرداند؛
وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکونَ (۳۳)‏هر چند مشرکان دوست نداشته باشند.
یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنواای کسانی که ایمان آورده‌اید:
اِنَّ کَثیرًا مِنَ الْاَحْبارِ وَ الرُّهْبانِقطعاً بسیاری از روحانیون یهودی و راهبان مسیحی،
لَیَأْکُلونَ اَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِاموال مردم را به ناروا می‌خورند،
وَ یَصُدّونَ عَنْ سَبیلِ اللّهِو بجای راهنمایی، آنان را از راه خدا باز می‌دارند؛
وَ الَّذینَ یَکْنِزونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَو آن کسانی که طلا و نقره جمع کرده و مال اندوزی می‌کنند،
وَ لایُنْفِقونَها فى سَبیلِ اللّهِو آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند،
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَلیمٍ (۳۴)‏آنان را به مجازاتی دردناک بشارت بده
یَوْمَ یُحْمیٰ  عَلَیْها فى نارِ جَهَنَّمَروزی که آن سکّه‌ها با آتش جهنّم گداخته‌شود،
فَتُکْویٰ بِهاجِباهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهورُهُمْسپس با آنها، پیشانی ، پهلو و پشتشان، داغ زده می‌شود؛
هٰذا ما کَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِکُمْیعنی: «این است آنچه برای خود پس‌انداز کرده‌اید!
فَذوقوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزونَ (۳۵)‏اینک بچشید آنچه را جمع می‌کردید!» .

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • بسیاری از روحانیون یهودی و راهبان مسیحی، اموال مردم را به ناروا می‌خورند، و بجای راهنمایی، آنان را از راه خدا باز می‌دارند؛ آن کسانی که طلا و نقره جمع کرده و مال اندوزی می‌کنند، و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند، آنان را به مجازاتی دردناک بشارت بده ‏؛ روزی که آن سکّه‌ها با آتش جهنّم گداخته‌شود، سپس با آنها، پیشانی، پهلو و پشت شان، داغ زده می‌شود؛ یعنی: «این است آنچه برای خود اندوخته‌اید! اینک بچشید آنچه را جمع می‌کردید!» . ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نقطه
Logo