سوره توبه آیات ۷۹ تا ۸۰ – تمسخر مؤمنان

در این مطلب به بررسی متن عربی و ترجمه فارسی سوره توبه آیات ۷۹ تا ۸۰ از قرآن مجید می پردازیم که درباره مذمت و مجازات کسانی است که مؤمنانِ نیکوکار را مسخره می‌کنند. این آیات تأکید می‌کنند که خداوند چنین افرادی را هدایت نخواهد کرد زیرا این افراد کسانی هستند که به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و حتی اگر طلب آمرزش کنند باز هم بخشیده نخواهند شد. مطالعه این آیات برای درک بهتر ناپسند بودن تمسخر مؤمنان و لزوم احترام به آنان سودمند است.

اَلَّذینَ یَلْمِزونَ الْمُطَّوِّعینَ مِنَ الْمُؤْمِنینَآنان که از مؤمنانِ داوطلب نیکوکاری، عیب می‌گیرند،
فِى الصَّدَقاتِبه خاطرِ اینکه چرا آنان بیشتر از مقدار واجب، صدقه می­دهند،
وَ الَّذینَ لایَجِدونَ اِلّا جُهْدَهُمْو کسانی را که با وجودِ «کم داشتن»، باز هم انفاق می‌کنند،
فَیَسْخَرونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْمسخره می‌کنند، خدا هم این بدکاران را مسخره می‌کند؛
وَ لَهُمْ عَذابٌ اَلیمٌ (۷۹)‏و مجازاتی دردناک دارند
اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْبرایشان آمرزش بخواهی یا نخواهی تفاوتی ندارد؛
اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعینَ مَرَّهًاگر هفتاد بار برایشان آمرزش بخواهی،
فَلَنْ یَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْهرگز خدا آنان را نخواهد بخشید؛
ذٰلِکَ بِاَنَّهُمْ کَفَروا بِاللّهِ وَ رَسولِه‌ىزیرا آنان به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند؛
وَ اللّهُ لایَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقینَ (۸۰)‏و خدا مردم بدکار را هدایت نمی‌کند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • آنان که از مؤمنان نیکوکار، عیب و ایراد می‌گیرند، و آنان را مسخره می‌کنند، مجازاتی دردناک دارند . اگر هفتاد بار برایشان آمرزش بخواهی، هرگز خدا، آنان را نخواهد بخشید؛ و خدا مردم بدکار را هدایت نمی‌کند. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo