سوره یونس آیات ۵ تا ۶ – پدیده های طبیعی، نشانه هایی از خداوند است

در این مقاله، سوره یونس آیات ۵ تا ۶ از قرآن کریم و ترجمه فارسی آنها آمده است. این آیات به پدیده های طبیعی مانند خورشید، ماه، شب و روز و آفرینش آسمان ها و زمین اشاره می کنند و آنها را نشانه هایی از خداوند و حکمت الهی می دانند که برای اهل تقوا و معرفت قابل درک است. این آیات توجه ما را به جهان هستی جلب می کنند تا از طریق آنها به شناخت بیشتر خالق هستی دست یابیم.

هُوَ الَّذى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءًاوست که خورشید را درخشان کرد
وَ الْقَمَرَ نورًا وَ قَدَّرَهو مَنازِلَو ماه را نورانی نمود و برای آن جایگاه‌هایی معیّن کرد
لِتَعْلَموا عَدَدَ السِّنینَ وَ الْحِسابَتا شماره‌ی سال‌ها و حساب کارها را بدانید
ما خَلَقَ اللّهُ ذٰلِکَ اِلّا بِالْحَقِّخداوند اینها را فقط بر اساس حق و درستی آفریده،
یُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمونَ (۵)‏او نشانه‌ها را برای اهل معرفت، به روشنی بیان می‌کند
اِنَّ فِى اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِمسلّماً در آمد و رفت شب و روز
وَ ما خَلَقَ اللّهُ فِى السَّماواتِ وَ الْاَرْضِو آنچه خدا در آسمان‌ها و زمین آفرید،
لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقونَ (۶)‏نشانه‌هایی است، برای اهل تقوا و خویشتنداری .

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است :

  • اوست که خورشید را درخشان کرد و ماه را نورانی نمود و برای آن جایگاه‌هایی معیّن کرد تا شماره‌ی سال‌ها و حساب کارها را بدانید؛ خداوند اینها را فقط بر اساس حق و درستی آفریده، او نشانه‌های خود را برای اهل معرفت به روشنی بیان می‌کند ‏.

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نقطه
Logo