سوره یونس آیات ۴۵ تا ۴۶ – بازگشت همه به سوی خداست

در این مقاله، به بررسی سوره یونس آیات ۴۵ تا ۴۶ از قرآن کریم و ترجمه فارسی آنها می پردازیم. این آیات درباره روز قیامت و محشور شدن همه مردم در برابر خداوند سخن می‌گویند. خداوند متعال می‌فرماید که در آن روز گویی مردم جز چند ساعتی در قبر نبوده‌اند و با یکدیگر آشنا می‌شوند. کسانی که روز جزا را انکار می کردند، زیانکار شده‌اند. سپس خداوند می‌فرماید که بازگشت همه انسان ها به سمت اوست و الله بر تمام اعمال بندگانش شاهد است.

وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْو روزی که آنها را زنده و جمع کند،
کَاَنْ لَمْ یَلْبَثوا اِلّا ساعَهً مِنَ النَّهارِگویا جز ساعتی از روز را در خاک نمانده‌اند ؛
یَتَعارَفونَ بَیْنَهُمْبا هم اظهار آشنایی می‌کنند؛
قَدْ خَسِرَ الَّذینَ کَذَّبوا بِلِقاءِ اللّهِکسانی که دیدار خدا را دروغ شمردند، قطعاً زیانکارند؛
وَ ما کانوا مُهْتَدینَ (۴۵)‏و هدایت‌یافته، نبودند
وَ امّا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ الَّذى نَعِدُهُمْاگر بعضی از آنچه را به آنان وعده می‌دهیم به تو نشان دهیم ،
اَوْ نَتَوَفَّیَنَّکَ فَاِلَیْنا مَرْجِعُهُمْیا نبینی و جانت را بگیریم، بدان که بازگشت آنها به سوی ماست؛
ثُمَّ اللّهُ شَهیدٌ عَلیٰ  ما یَفْعَلونَ (۴۶)‏آنگاه خدا بر آنچه انجام می‌دهند، شاهد است.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است :

  • کسانی که دیدار خدا را دروغ شمردند، قطعاً زیانکارند؛ اگر بعضی از آنچه را به آنان وعده می‌دهیم به تو نشان دهیم، یا نبینی، بدان که بازگشت مردم به سوی ماست و خدا بر آنچه انجام می‌دهند، شاهد است. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نقطه
Logo