سوره هود آیات ۱۵ تا ۱۶ – حاصل دنیا پرستی

در این مقاله، سوره هود آیات ۱۵ تا ۱۶ از قرآن کریم آمده است. این آیات درباره سرانجام کسانی سخن می‌گویند که تنها به دنبال لذت‌های مادی دنیا هستند و آخرت را فراموش می‌کنند. در این آیات، خداوند متعال بیان می‌کند این افراد در دنیا از نتیجه اعمالشان برخوردار می‌شوند و از تلاش آن ها چیزی کاسته نمی شود. اما در آخرت جز عذاب الهی چیزی نصیبشان نمی‌شود و در نتیجه تمام کارهایشان پوچ و باطل است.

مَنْ کانَ یُریدُ الْحَیاهَ الدُّنْیا وَ زینَتَهاکسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند
نُوَفِّ اِلَیْهِمْ اَعْمالَهُمْ فیهاحاصل کارشان را در دنیا، به طور کامل می‌دهیم
وَ هُمْ فیها لایُبْخَسونَ (۱۵)‏و چیزی از حاصل تلاش آنها کاسته نمی‌شود[i]
اُولٰئِکَ الّذینَ لَیْسَ لَهُمْ فِى الْـآخِرَهِ اِلَّا النّارُآنان کسانی هستند که در آخرت نصیبی جز آتش ندارند
وَ حَبِطَ ما صَنَعوا فیهاو آنچه را در دنیا ساختند، تباه می‌شود
وَ باطِلٌ ما کانوا یَعْمَلونَ (۱۶)‏و آنچه انجام می‌دادند، باطل و بی اثر است.

[i] منظور از فرد دنیا طلب کسی است که فقط برای دنیا تلاش می کند در حالی که اگر عاقبت را بخواهد، دنیا را هم در حد نیاز به دست می آورد. آیه ۷۷ قصص و آیات ۱۸ و ۱۹ سوره اسراء را ببینید.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • کسانی که فقط زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند، حاصل کارشان را در دنیا، به طور کامل می‌دهیم و چیزی از آن، کاسته نمی‌شود، امّا در آخرت نصیبی جز آتش ندارند و آنچه را در دنیا ساختند، تباه می‌شود و آنچه انجام می‌دادند، باطل و بی اثر است. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo