سوره یوسف آیات ۸۰ تا ۸۲ – پشیمانی برادران و عذرخواهی آنان از پدر

در این مقاله سوره یوسف آیات ۸۰ تا ۸۲ به همراه ترجمه فارسی آمده است. این آیات به ادامه داستان حضرت یوسف و برادرانش می پردازد که وقتی از نجات بنیامین ناامید شدند تصمیم گرفتند به خانه نزد پدر بازگردند ولی به خاطر سابقه بدشان نگران یعقوب و قضاوت و عکس العملش بودند. برادر بزرگتر آنها به دیگر برادران یادآوری کرد که پدرشان از آنها سوگند گرفته است تا درباره بنیامین کوتاهی نکنند. سپس، آنها را به پیش پدر فرستاد تا از او عذرخواهی کنند و بگویند که پسرش دزدی کرده و آنها جز به چیزی که می‌دانستند گواهی نمی‌دهند. این آیات، توبه و بازگشت برادران یوسف به سوی پدر و اقرار به گناه خود را نشان می‌دهد.

فَلَمَّا اسْتَیْاَسوا مِنْهُ خَلَصوا نَجِیًّاوقتی آنها از نجات برادر ناامید شدند، نجواکنان کنار رفتند [i]
قالَ کَبیرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَموابزرگ آنها گفت: «مگر نمی‌دانید
اَنَّ اَباکُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَیْکُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللّهِکه پدرتان از شما پیمان الهی محکمی گرفته؟
وَ مِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فى یوسُفَو قبلاً هم درباره‌ی یوسف کوتاهی کردید ؛
فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَمن هرگز این سرزمین را ترک نخواهم ‌کرد،
حَتّیٰ  یَأْذَنَ لى اَبى اَوْ یَحْکُمَ اللّهُ لىمگر آنکه پدرم به من اجازه دهد؛ یا خدا برای من حکم کند؛
وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمینَ (۸۰)‏و او بهترین حکم کنندگان است»
اِرْجِعوا اِلیٰ  اَبیکُمْ فَقولوانزد پدرتان بازگردید و بگویید:
یا اَبانا اِنَّ ابْنَکَ سَرَقَ«ای پدر ، به یقین پسرت دزدی کرده
وَ ما شَهِدْنا اِلّا بِما عَلِمْناو ما جز به آنچه می‌دانیم، گواهی نمی‌دهیم
وَ ما کُنّا لِلْغَیْبِ حافِظینَ (۸۱)‏و ما از غیب باخبر نبودیم
وَ اسْاَلِ الْقَرْیَهَ الَّتى کُنّا فیهاو اگر باور نداری از مردم شهری که در آن بودیم، بپرس؛
وَ الْعیرَ الَّتى اَقْبَلْنا فیها وَ اِنّا لَصادِقونَ (۸۲)‏یا از کاروانی که با آن آمدیم؛ و ما یقیناً راستگوییم».

[i] «خلصوا» یعنی رها کردند، پیگیری‌ نکردند و کنارکشیدند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است :

  • مگر نمی‌دانید که خداوند از انسان، پیمان گرفته که با ایمان و نیکوکار باشد؟ اگر فراموش کرده اید، به درونتان دقّت کنید و به پیام وجدانتان توجّه کنید. راه بازگشت به خوبیها، همان راه الهی است که شما را نجات خواهد داد.

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نقطه
Logo