سوره حجر آیات ۲۳ تا ۲۵ – برپایی قیامت، به امر خداست

در این مطلب سوره حجر آیات ۲۳ تا ۲۵ از قرآن کریم آمده است که به موضوع برپایی قیامت و نقش خداوند در زنده کردن، میراندن و جمع آوری انسانها در روز قیامت می‌پردازد. این آیات تأکید می‌کنند که زندگی و مرگ مخلوقات به دست خداوند است و اوست که همه را در روز قیامت جمع می‌کند. خداوند حکیم و دانا، از گذشتگان و آیندگان آگاه است.

وَ اِنّا لَنَحْنُ نُحْیى وَ نُمیتُبی‌شک مائیم که زندگی می‌بخشیم و می‌میرانیم؛
وَ نَحْنُ الْوارِثونَ (۲۳)‏و ماییم که وارث هر چیز هستیم
وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمینَ مِنْکُمْو قطعاً ما گذشتگان شما را بخوبی می‌شناسیم؛
وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرینَ (۲۴)‏و با آیندگان شما نیز، کاملاً آشنایی داریم
وَ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ یَحْشُرُهُمْو مسلّماً خدای تو آنها را جمع می‌کند؛
اِنَّهو حَکیمٌ عَلیمٌ (۲۵)‏که او حکیم و داناست.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • مائیم که زندگی می‌بخشیم و می‌میرانیم و ماییم که وارث هر چیز هستیم ‏و قطعاً ما گذشتگان شما را به خوبی می‌شناسیم و با آیندگان شما نیز، کاملاً آشنایی داریم ‏و مسلّماً خدای تو آنها را جمع می‌کند که او حکیم و داناست. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نقطه
Logo