سوره نور آیه ۱ – بیان موضوع اصلی در سوره نور

در این مقاله، سوره نور آیه ۱ به همراه ترجمه فارسی آمده است. سوره نور یکی از مهم ترین سوره‌های قرآن کریم است که درباره مسائل اخلاقی و احکام زندگی اجتماعی سخن گفته و بر پاکدامنی و عفت تأکید دارد. خداوند در آیه اول این سوره بیان می‌کند که این سوره و احکام آن را نازل کرده و رعایت آن را بر مسلمانان واجب نموده است. همچنین در ادامه می‌فرماید که در این سوره آیات روشنی نازل شده تا مسلمانان متوجه شوند و پند گیرند.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِبه نام خدایی که مهرش بسیار است و همیشگی
سورَهٌ اَنْزَلْناها وَ فَرَضْناهاسوره‌ای است که نازل کردیم و عمل به احکامش را واجب نمودیم
وَ اَنْزَلْنا فیها آیاتٍ بَیِّناتٍو در آن نشانه‌های روشنی را فرستادیم،
لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرونَ (۱)‏تا شما توجّه پیدا کنید

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است :

  • سوره‌ای است که نازل کردیم و عمل به احکامش را واجب نمودیم و در آن نشانه‌های روشنی را فرستادیم، تا شما توجّه پیدا کنید ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo