سوره نمل آیات ۹۱ تا ۹۳ – چند پیام و فرمان مهم به پیامبر اکرم، حضرت محمد

این مطلب شامل سوره نمل آیات ۹۱ تا ۹۳ از کلام الله مجید است که در آن چند پیام و فرمان مهم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داده شده است. در این آیات، خداوند به پیامبرش فرمان می‌دهد که فقط خدای شهر مکه را بپرستد و از مسلمانان باشد و قرآن بخواند. همچنین به ایشان گفته می‌شود که هدایت هر کسی به نفع خود اوست و پیامبر فقط بیم‌دهنده است. در پایان نیز ستایش مخصوص خدا دانسته شده و بیان شده که خداوند از اعمال مردم غافل نیست.

اِنَّما اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَهِبگو «من فقط مأمور شده‌ام که صاحب اختیار این شهر را بپرستم ؛
الَّذى حَرَّمَها وَ لَهو کُلُّ شَىْءٍخدایی که آنجا را حرمی محترم قرار داده و هر چیزی از آن اوست؛
وَ اُمِرْتُ اَنْ اَکونَ مِنَ الْمُسْلِمینَ (۹۱)‏و مأمور شده‌ام که از مسلمانان باشم
وَ اَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنَو مأمورم به اینکه قرآن را بخوانم؛
فَمَنِ اهْتَدیٰ  فَاِنَّما یَهْتَدى لِنَفْسِه‌ىهرکس هدایت شود فقط به نفع خودش می‌باشد
وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّما اَنَا مِنَ الْمُنْذِرینَ (۹۲)‏و هرکه گمراه شود، بگو: «من فقط از هشدار دهندگانم»
وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِو بگو: «ستایش مخصوص خداست؛
سَیُریکُمْ آیاتِه‌ى فَتَعْرِفونَهابه زودی آیاتش را به شما نشان می‌دهد، پس آنها را می‌شناسید»
وَ ما رَبُّکَ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلونَ (۹۳)‏و خدای تو هرگز از آنچه انجام می‌دهید، غافل نیست.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است :

  • بگو «من فقط مأمور شده‌ام که از مسلمانان باشم ‏و مأمورم به اینکه قرآن را بخوانم»؛ ‌هرکس هدایت شود فقط به نفع خودش می‌باشد و بگو: «ستایش مخصوص خداست؛ ‌به زودی آیاتش را به شما نشان می‌دهد، پس آنها را می‌شناسید» و خدا هرگز از آنچه انجام می‌دهید، غافل نیست. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo