سوره قصص آیات ۵۲ تا ۵۵ – کسانی که این چهار خصلت را دارند، هدایت می‌شوند

این مطلب درباره سوره قصص آیات ۵۲ تا ۵۵ از قرآن کریم است که درباره چهار خصلت افراد هدایت یافته سخن می گوید. این چهار خصلت عبارتند از: ایمان آوردن به قرآن، صبر کردن، نیکی کردن و انفاق نمودن. خداوند متعال در این آیات وعده می دهد که این افراد دو برابر پاداش خواهند یافت. همچنین آنها از مکالمات بیهوده دوری می کنند و با افراد نادان ارتباط برقرار نمی نمایند.

اَلَّذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ مِنْ قَبْلِه‌ىکسانی که پیش از این به آنان کتاب آسمانی داده‌ایم،
هُمْ بِه‌ى یُؤْمِنونَ (۵۲)‏به این قرآن ایمان می‌آورند
وَ اِذا یُتْلیٰ  عَلَیْهِمْ قالوا آمَنّا بِه‌ىو هنگامی که بر آنان خوانده شود، ‌گویند: «به آن ایمان آوردیم،
اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنابه راستی حق است و از طرف خدای ما است
اِنّا کُنّا مِنْ قَبْلِه‌ى مُسْلِمینَ (۵۳)‏ما پیش از این نیز، مسلمان بودیم»
اُولٰئِکَ یُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِما صَبَرواهمانان که پاداشی دوباره دریافت می‌کنند، زیرا صبر کردند ؛
وَ یَدْرَئونَ بِالْحَسَنَهِ السَّیِّئَهَو بدی را با نیکی دفع می‌کنند؛
وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقونَ (۵۴)‏و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند
وَ اِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضوا عَنْهُ وَ قالواو چون سخن بیهوده‌ای بشنوند، از آن دوری کرده و ‌گویند:
لَنا اَعْمالُنا وَ لَکُمْ اَعْمالُکُمْ«کارهای ما برای ما و کارهای شما برای شماست
سَلامٌ عَلَیْکُمْ لا نَبْتَغِى الْجاهِلینَ (۵۵)‏به سلامت، ما با نادانان کاری نداریم[i]»

[i] این نوع از سلام که عربها در هنگام خداحافظی می‌گویند، سلام وداع نامیده می‌شود و چند بار در قرآن آمده است، نگاه کنید به آیات: فرقان/۶۳ ، مریم/۴۷ ، زخرف/۸۹

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • ‌به قرآن ایمان ‌آورید، در مشکلات و سختیها، صبر کنید، بدی را با نیکی دفع کنید، از آنچه به شما روزی داده‌ایم، انفاق کنید، چون سخن بیهوده‌ای بشنوید، از آن دوری کنید و بگوئید: «کارهای ما برای ما و کارهای شما برای شماست، به سلامت، ما با نادانان کاری نداریم» ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت