سوره عنکبوت آیات ۱۴ تا ۱۵ – خلاصه سرگذشت حضرت نوح

این مقاله خلاصه‌ای از داستان حضرت نوح و سرنوشت قوم اوست که در سوره عنکبوت آیات ۱۴ تا ۱۵ آمده است. در این آیات، خداوند از فرستادن پیامبر نوح به سوی قومش و اقامت هزار سال منهای پنجاه سال او در میان آنها سخن می‌گوید. همچنین به غرق شدن قوم نوح در طوفان و نجات یافتن حضرت نوح و یارانش در کشتی اشاره می‌کند و این واقعه را برای جهانیان، عبرت‌آموز می‌داند.

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا نوحًا اِلیٰ  قَوْمِه‌ىو نوح را به سوی قومش فرستادیم؛
فَلَبِثَ فیهِمْ اَلْفَ سَنَهٍ اِلّا خَمْسینَ عامًااو هم ، هزار منهای پنجاه سال، در میانشان ماند؛
فَاَخَذَهُمُ الطّوفانُ وَ هُمْ ظالِمونَ (۱۴)‏آنگاه طوفان و سیل آنها را فراگرفت در حالی که ستمکار بودند‏
فَاَنْجَیْناهُ وَ اَصْحابَ السَّفینَهِسرانجام او و همراهانش در کشتی را نجات بخشیدیم ؛
وَ جَعَلْناها آیَهً لِلْعالَمینَ (۱۵)‏و آن واقعه را برای جهانیان مایه ی عبرت قرار دادیم

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • بدکاران، مجازات می شوند، اگر بر ستمشان، اصرار داشته باشند و نیکوکاران را نجات می بخشیم، این، سنّت الهی است و همواره چنین بوده است

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo