سوره أحزاب آیه ۳۵ – چه کسانی عاقبت بخیر می شوند؟

در این مقاله، سوره أحزاب آیه ۳۵ از قرآن کریم و ترجمه فارسی آن آمده است. این آیه بیان می‌کند که مسلمانان، مؤمنان، فرمانبرداران، راستگویان، شکیبایان، فروتنان، انفاق‌کنندگان، روزه‌داران، پاکدامنان و کسانی که بسیار به یاد خداوند هستند، از مرد و زن، همگی از سوی خداوند مشمول آمرزش و پاداشی بزرگ خواهند شد. مطالعه این آیه و ترجمه آن می‌تواند به درک بهتر پاداش الهی برای انسان‌های صالح کمک کند.

اِنَّ الْمُسْلِمینَ وَ الْمُسْلِماتِمسلّماً مردان و زنان مسلمان
وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِو مردان و زنان مؤمن
وَ الْقانِتینَ وَ الْقانِتاتِو مردان و زنان اطاعت کننده
وَ الصّادِقینَ وَ الصّادِقاتِو مردان و زنان راستگو
وَ الصّابِرینَ وَ الصّابِراتِو مردان و زنان شکیبا
وَ الْخاشِعینَ وَ الْخاشِعاتِو مردان و زنان فروتن
وَ الْمُتَصَدِّقینَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِو مردان و زنان صدقه‌دهنده
وَ الصّائِمینَ وَ الصّائِماتِو مردان و زنان روزه‌دار
وَ الْحافِظینَ فُروجَهُمْ وَ الْحافِظاتِو مردان و زنان پاکدامن
وَ الذّاکِرینَ اللّهَ کَثیرًا وَ الذّاکِراتِو مردان و زنانی که فراوان به یاد خدا هستند،
اَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَهً وَ اَجْرًا عَظیمًا (۳۵)‏خدا برایشان آمرزش و پاداشی بزرگ آماده کرده است.[i]

[i] هرکس این ده صفت را در خود تقویت کند، درهای حکمت بر روی او باز می‌شود و اجری بزرگ نصیبش می‌شود.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است :

  • خداوند برای مردان و زنان مسلمان، مؤمن، اطاعت کننده، راستگو، شکیبا، فروتن، صدقه‌دهنده، روزه‌دار، پاکدامن، که فراوان به یاد خدا هستند، آمرزش و پاداشی بزرگ آماده کرده است.

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo