سوره سبأ آیات ۴۶ تا ۵۰ – آنچه پیامبر اکرم، باید به مردم برساند

در این مقاله، سوره سبأ آیات ۴۶ تا ۵۰ از قرآن کریم و ترجمه فارسی آنها آمده است. این آیات درباره رسالت انذار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و اینکه ایشان تنها یک هشداردهنده و بیم‌دهنده نسبت به عذاب الهی است، سخن می‌گوید. همچنین بیان می‌کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم در انجام رسالت خود مزدی جز از سوی خداوند نمی‌خواهد و خداوند بر همه چیز شاهد است.

قُلْ اِنَّما اَعِظُکُمْ بِواحِدَهٍبگو: «من فقط یک نصیحت برای شما دارم:
اَنْ تَقوموا لِلّهِ مَثْنیٰ  وَ فُرادیٰ  ثُمَّ تَتَفَکَّروادو تا دو تا و یا به تنهایی برای خدا بپاخیزید سپس بیندیشید،
ما بِصاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّهٍدر پیامبر، همنشین شما هیچ گونه دیوانگی نیست [i]
اِنْ هُوَ اِلّا نَذیرٌ لَکُمْاو فقط هشداردهنده‌ای برای شماست
بَیْنَ یَدَىْ عَذابٍ شَدیدٍ (۴۶)‏به خاطر مجازات سختی که در پیش دارید»
قُلْ ما سَاَلْتُکُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْبگو: «هر مزدی که از شما خواستم ، به نفع خودتان است،
اِنْ اَجْرِیَ اِلّا عَلَى اللّهِزیرا پاداش من فقط بر عهده‌ی خداست،
وَ هُوَ عَلیٰ  کُلِّ شَىْءٍ شَهیدٌ (۴۷)‏و او بر هر چیزی، شاهد است»
قُلْ اِنَّ رَبّى یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلّامُ الْغُیوبِ (۴۸)‏بگو: «همانا خدا حق را به من وحی می‌کند
عَلّامُ الْغُیوبِ (۴۸)‏که او دانای رازهای نهان است»
قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَما یُبْدِئُ الْباطِلُبگو: «حق آمد و باطل، نه می‌تواند چیزی را به وجود آورد
وَ ما یُعیدُ (۴۹)‏و نه چیزی را که از بین رفته، بازگرداند»
قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّما اَضِلُّ عَلیٰ  نَفْسىبگو: «اگر گمراه شوم، فقط به زیان خودم ‌است؛
وَ اِنِ اهْتَدَیْتُ فَبِما یوحى اِلَیَّ رَبّىو اگر هدایت یابم، به برکت وحی الهی است؛
اِنَّهو سَمیعٌ قَریبٌ (۵۰)‏چرا که او دعاها را می‌شنود و به بندگانش نزدیک است».

[i] این آیه پاسخی است به ادّعای کافران مبنی بر وجود دیوانگی در پیامبر که در آیه ۸ همین سوره مطرح شده است. قبل از بعثت، مردم او را «محمد امین» می‌خواندند ولی وقتی پیامش آشکار شد به او تهمت دیوانگی زدند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • من فقط یک نصیحت برای شما دارم: در خلوت خود بیندیشید، پیامبر، دیوانه نیست. او فقط هشدار دهنده‌ای برای شماست؛ بگو: «اگر گمراه شوم، فقط به زیان خودم ‌است و اگر هدایت یابم، به برکت وحی الهی است؛ چرا که او دعاها را می‌شنود و به بندگانش نزدیک است». ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo