سوره سبأ آیات ۵۱ تا ۵۴ – قیامت قطعی و حتمی است

این صفحه شامل سوره سبأ آیات ۵۱ تا ۵۴ از قرآن کریم است که به بیان قیامت قطعی و حتمی و وحشت زدگی کافران در آن روز می‌پردازد. در این آیات، خداوند به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید کاش شما لحظه‌ای را می‌دیدید که کافران در قیامت، وحشت زده‌اند و راه فراری ندارند و گرفتار عذاب می‌شوند. آن‌گاه آنها ادعای ایمان می‌کنند در حالی که پیش از این، قیامت را انکار کرده و تیرهای شک و شبهه پرتاب می‌کردند. پس خداوند میان آنها و آرزوهایشان حایل می‌گردد، همان‌طور که با گذشتگان مشرک نیز چنین کرد.

وَ لَوْ تَریٰ  اِذْ فَزِعوا فَلا فَوْتَو کاش می‌دیدی هنگامی‌ که کافران وحشت زده، راه فراری ندارند
وَ اُخِذوا مِنْ مَکانٍ قَریبٍ (۵۱)‏و از جایی نزدیک، گرفتار می‌شوند
وَ قالوا آمَنّا بِه‌ىو می‌گویند: «اینک به حق ایمان آوردیم»
وَ اَنّیٰ  لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَکانٍ بَعیدٍ (۵۲)‏ولی چگونه از جایی دور به آن ایمان، دستیابی دارند!؟
وَ قَدْ کَفَروا بِه‌ى مِنْ قَبْلُو حال آنکه قبلاً منکر آن شده بودند،
وَ یَقْذِفونَ بِالْغَیْبِ مِنْ مَکانٍ بَعیدٍ (۵۳)‏و در تاریکی، از جایی دور تیر می‌انداختند[i]
وَ حیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ ما یَشْتَهونَو میان آنها و آرزوهایشان، جدایی می‌افتد
کَما فُعِلَ بِاَشْیاعِهِمْ مِنْ قَبْلُهمان‌گونه که قبلاً، با امثال آنها، چنین رفتار شد،
اِنَّهُمْ کانوا فى شَکٍّ مُریبٍ (۵۴)‏زیرا آنان درباره‌ی قیامت دچار شک و تردید بودند.

[i] این آیه نوعی کنایه است برای «سخن نادانسته گفتن»

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  •  کاش می‌دیدی هنگامی‌ که کافران وحشت زده، راه فراری ندارند و از جایی نزدیک، گرفتار مجازات می‌شوند ‏‌و می‌گویند: «اینک به حق ایمان آوردیم»؛ آنان درباره‌ی قیامت دچار شک و تردید بودند. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo