سوره یاسین آیات ۱ تا ۶ – اهمیت پیام خداوند

این مقاله شامل سوره یاسین آیات ۱ تا ۶ از قرآن کریم است که به اهمیت پیام الهی و رسالت پیامبر اکرم (ص) اشاره دارد. در این آیات، خداوند با سوگند یاد کردن به قرآن عظیم، به مقام رفیع پیامبر و راه راستی که ایشان در پیش گرفته‌اند، اشاره می‌کند. همچنین، هدف از نزول قرآن را هشدار دادن به مردمی می‌داند که پیش از این، چنین هشداری نداشته‌اند. پس، مطالعه این ترجمه می‌تواند به درک بهتر ما از پیام الهی کمک کند.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِبه نام خدایی که مهرش بسیار است و همیشگی
یس (۱)‏ وَ الْقُرْآنِ الْحَکیمِ (۲)‏حروف[i] یا سین سوگند به قرآن حکیم
اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلینَ (۳)‏ای محمّد، به راستی تو از پیامبرانی
عَلیٰ  صِراطٍ مُسْتَقیمٍ (۴)‏که بر راهی راست و پایدار هستی[ii]
تَنْزیلَ الْعَزیزِ الرَّحیمِ (۵)‏«قرآن» از سوی آن توانای مهربان نازل شده
لِتُنْذِرَ قَوْمًا ما اُنْذِرَ آباؤُهُمْتا قومی ‌را هشدار دهی که به پدرانشان هشدار داده نشد،
فَهُمْ غافِلونَ (۶)‏از این رو، اینان غافلند

[i] شرح مربوط به «حروف مقطّعه» را در پی ­نوشت مربوط به اولین آیه از سوره بقره، مطالعه فرمایید.

[ii] برای اینکه معنای صراط مستقیم را بدانید به آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ سوره انعام مراجعه کنید.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است :

  • سوگند به قرآن حکیم، ‏ای محمّد، به راستی تو از پیامبرانی ‏که بر راهی درست و پایدار هستی؛ «قرآن» از سوی آن پیروزمندِ مهربان نازل شده ‏تا مردم غافل را هشدار دهد

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo