سوره فصلت آیات ۱ تا ۴ – توصیف قرآن

در این نوشتار، سوره فصلت آیات ۱ تا ۴ از قرآن کریم و ترجمه فارسی آنها آمده است. این آیات، ویژگی‌های قرآن کریم را بیان می‌کنند. قرآن، کلام خداوند مهربان و مهرورز است که به صورت آیاتی روشن و گویا نازل شده و بشارت‌دهنده و هشداردهنده مردم آگاه است. اما بیشتر مردم از شنیدن حقیقت قرآن روی گردانند.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِبه نام خدایی که مهرش بسیار است و همیشگی
حم (۱)‏حروف حا، میم
تَنْزیلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ (۲)‏از سوی کسی نازل شده‌که مهرش بسیار است و همیشگی
کِتابٌ فُصِّلَتْ آیاتُهوکتابی که آیاتش به روشنی بیان شده است.
قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ یَعْلَمونَ (۳)‏قرآنی گویا و روان است؛ برای مردمی که آگاهند
بَشیرًا وَ نَذیرًابشارت‌دهنده و هشداردهنده است.
فَاَعْرَضَ اَکْثَرُهُمْ فَهُمْ لایَسْمَعونَ (۴)‏امّا بیشترشان رویگردان شدند و حق را نمی‌شنوند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • قرآن از سوی کسی نازل شده که مهرش بسیار است و همیشگی؛ کتابی که آیاتش به روشنی بیان شده، گویا و روان؛ بشارت‌دهنده و هشداردهنده است. امّا بیشتر مخالفان، رویگردان شدند و حق را نمی‌شنوند. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo