سوره فصلت آیات ۵ تا ۸ – رفتار مشرکان در مقابل دعوت پیامبران

در این مقاله، سوره فصلت آیات ۵ تا ۸ از قرآن کریم و ترجمه فارسی آنها آمده است. این آیات روحانی به برخورد مشرکان با دعوت پیامبران و پاداش اهل ایمان اشاره دارند. در آغاز، رفتار مشرکان در برابر دعوت انبیا بیان شده و سپس دستور به استقامت در راه خدا و استغفار داده شده است. در پایان نیز پاداش اهل ایمان و عمل صالح مطرح شده است.

وَ قالوا قُلوبُنا فى اَکِنَّهٍ مِمّا تَدْعونا اِلَیْهِگفتند:«دل‌هایمان نسبت به آنچه ما را می‌خوانی، در حجاب است
وَ فى آذانِنا وَقْرٌ وَ مِنْ بَیْنِنا وَ بَیْنِکَ حِجابٌو در گوش‌هایمان، سنگینی است؛ و در میان ما و تو پرده‌ای است
فَاعْمَلْ اِنَّنا عامِلونَ (۵)‏بنابراین هرچه می‌توانی بکن، ما هم، چنین عمل می‌کنیم»
قُلْ اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یوحیٰ  اِلَیَّبگو: «من بشری مثل شما هستم؛ فقط به من وحی می‌شود
اَنَّما اِلٰهُکُمْ اِلٰهٌ واحِدٌکه مسلّماً خدای شما، خدایی یگانه است
فَاسْتَقیموا اِلَیْهِ وَ اسْتَغْفِروهُپس ثابت قدم باشید و از او آمرزش بخواهید
وَ وَیْلٌ لِلْمُشْرِکینَ (۶)‏و وای بر مشرکان!
اَلَّذینَ لایُؤْتونَ الزَّکاهَکسانی که زکات نمی‌دهند،
وَ هُمْ بِالْـآخِرَهِ مْ کافِرونَ (۷)‏و به حیات آخرت کافرند
اِنَّ الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِامّا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند،
لَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنونٍ (۸)‏برایشان، پاداشی بی‌منّت و همیشگی است».

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • گفتند: «دل‌هایمان نسبت به آنچه ما را می‌خوانی، در حجاب است و در گوش‌هایمان، سنگینی است؛ و در میان ما و تو پرده‌ای است، بنابراین هرچه می‌توانی بکن، ما هم، چنین عمل می‌کنیم» ‏بگو: «من بشری مثل شما هستم؛ فقط به من وحی می‌شود که خدای شما، خدایی یگانه است، پس ثابت قدم باشید و از او آمرزش بخواهید؛ امّا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، برایشان، پاداشی بی‌منّت و همیشگی است». ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نقطه
Logo