سوره شورا آیات ۴۴ تا ۴۸ – چه کسانی ضرر می کنند؟

در این مقاله، سوره شورا آیات ۴۴ تا ۴۸ از قرآن کریم که درباره سرنوشت ظالمان و گمراهان در روز قیامت سخن می‌گوید، همراه با ترجمه فارسی آن‌ها آمده است. این آیات هشداری به کسانی است که در دنیا راه گمراهی و ظلم را در پیش گرفته‌اند و تأکید می‌کند که آن‌ها در روز رستاخیز در عذاب الهی خواهند بود و کسی یار و یاورشان نخواهد بود. پس بهتر است به دعوت الهی پاسخ دهیم و از راه راست پیروی کنیم.

وَمَنْ یُضْلِلِ اللّهُ فَمالَهو مِنْ وَلِىٍّ مِنْ بَعْدِه‌ىو هر کس را خدا گمراه کند، بعد از خدا، یاوری نخواهد داشت.
وَ تَرَى الظّالِمینَ لَمّا رَاَوُا الْعَذابَو ستمکاران را می‌بینی؛ هنگامی‌که مجازات را ببینند،
یَقولونَ هَلْ اِلیٰ  مَرَدٍّ مِنْ سَبیلٍ (۴۴)‏گویند: «آیا راهی برای بازگشت به دنیا وجبران، هست؟»
وَ تَراهُمْ یُعْرَضونَ عَلَیْهاآنان را می‌بینی که بر آتش عرضه می‌شوند،
خاشِعینَ مِنَ الذُّلِّ یَنْظُرونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِىٍّدر حالی که از خواری سرافکنده‌اند، زیر چشمی می‌نگرند.
وَ قالَ الَّذینَ آمَنوا اِنَّ الْخاسِرینَ الَّذینَو کسانی که ایمان آوردند، ‌گویند: «به یقین، زیانکاران کسانی اند که
خَسِروا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلیهِمْ یَوْمَ الْقِیامَهِروز قیامت، به خود و خانواده خویش زیان رساندند»؛
اَلا اِنَّ الظّالِمینَ فى عَذابٍ مُقیمٍ (۴۵)‏بدانید، ستمکاران در عذاب دائمی هستند
وَماکانَ لَهُمْ‌مِنْ اَوْلِیاءَ یَنْصُرونَهُمْ مِنْ‌دونِ اللّهِو آنان جز خدا، یاری ندارند تا یاریشان کند
وَ مَنْ یُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهو مِنْ سَبیلٍ (۴۶)‏و خدا هر کس را گمراه کند، هیچ راهی ندارد
اِسْتَجیبوا لِرَبِّکُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌدعوت خدا را پاسخ دهید؛ پیش از آنکه روزی بیاید ،
لامَرَدَّ لَهو مِنَ اللّهِکه خداوند آن را برگشت ناپذیر، نموده است؛
ما لَکُمْ مِنْ مَلْجَأٍ یَوْمَئِذٍآن روز پناهگاهی ندارید؛
وَ ما لَکُمْ مِنْ نَکیرٍ (۴۷)‏و هیچ جای انکاری برایتان نیست
فَاِنْ اَعْرَضواپس اگر از تو رو گرداندند،
فَما اَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفیظًابدان که تو را نگهبان ایشان نفرستاده‌ایم تا با زور هدایتشان کنی،
اِنْ عَلَیْکَ اِلَّا الْبَلاغُجز رساندن پیام، وظیفه‌ای نداری.
وَ اِنّا اِذا اَذَقْنَا الْاِنْسانَ مِنّا رَحْمَهً فَرِحَ بِهاچون رحمتی از جانب خود به انسان‌ بچشانیم، شاد گردد؛
وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ بِما قَدَّمَتْ اَیْدیهِمْو اگر به سبب کارِ خودش، بلایی به او برسد بی صبری می‌کند؛
فَاِنَّ الْاِنْسانَ کَفورٌ (۴۸)‏واقعاً که انسان، ناسپاس است

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • و هر کس را خدا گمراه کند، یاوری نخواهد داشت. و ستمکاران را می‌بینی؛ هنگامی‌که مجازات را ببینند، گویند: «آیا راهی برای بازگشت به دنیا و جبران، هست؟» ‏آنان را می‌بینی که بر آتش عرضه می‌شوند، از خواری سرافکنده‌اند. و کسانی که ایمان آوردند، ‌گویند: «به یقین، زیانکاران کسانی اند که روز قیامت، به خود و خانواده خویش زیان رساندند»؛ بدانید، ستمکاران در عذاب دائمی هستند؛ دعوت خدا را پاسخ دهید، پیش از آنکه روزی بیاید، که خداوند آن را برگشت ناپذیر، نموده است؛  آن روز پناهگاهی ندارید و هیچ جای انکاری برایتان نیست ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن