سوره جاثیه آیات ۱ تا ۶ – نشانه های خداوند در جهان

سوره جاثیه آیات ۱ تا ۶ از قرآن کریم به بیان نشانه‌های قدرت الهی در آفرینش جهان هستی می‌پردازد. این آیات با توصیف آسمان‌ها و زمین و مخلوقات آن‌ها، از جمله انسان‌ها، حیوانات، شب و روز، باران و بادها، بر قدرت بی‌نظیر خداوند در خلقت عالم تأکید می‌کند و این نشانه‌ها را برای تفکر و تعقل بر مؤمنان و صاحبان عقل حجت می‌داند. این آیات ضمن توصیف زیبای جهان آفرینش، انسان را به تفکر و تدبر در آن دعوت می‌کند.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِبه نام خدایی که مهرش بسیار است و همیشگی
حٰم (۱)‏حروف حا، میم
تَنْزیلُ الْکِتابِ مِنَ اللّهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ (۲)‏این کتاب از سوی خدای توانای حکیم نازل شده
اِنَّ‌فِى‌السَّماواتِ ‌وَ الْاَرْضِ لَآیاتٍ لِلْمُؤْمِنینَ (۳)‏یقیناً در آسمان‌ها و زمین، نشانه‌هایی برای مؤمنان است
وَ فى خَلْقِکُمْ وَ ما یَبُثُّ مِنْ دابَّهٍو در آفرینش شما و جنبندگانی که در زمین پراکنده می‌کند،
آیاتٌ لِقَوْمٍ یوقِنونَ (۴)‏نشانه‌هایی است برای اهل یقین
وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِو در آمد و رفت شب و روز
وَ ما اَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍو آن رزقی که خداوند از آسمان، فرود آورده -باران-
فَاَحْیا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاو زمین را پس از مرگش به آن زنده کرد؛
وَ تَصْریفِ الرِّیاحِ آیاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلونَ (۵)‏و در چرخش بادها، نشانه‌هایی است برای آنان که می‌اندیشند
تِلْکَ آیاتُ اللّهِ نَتْلوها عَلَیْکَ بِالْحَقِّاین آیات الهی است، آنها را به حق بر تو می‌خوانیم،
فَبِاَیِ حَدیثٍ بَعْدَ اللّهِ وَ آیاتِه‌ى یُؤْمِنونَ (۶)‏پس به کدام سخن، بعد از خدا و نشانه‌هایش، ایمان می‌آورند؟

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • این کتاب از سوی خدای پیروزمندِ حکیم نازل شده‏؛ ‌‌‌یقیناً در آسمان‌ها و زمین، نشانه‌هایی برای مؤمنان است ‏ و در آفرینش شما و جنبندگانی که در زمین پراکنده می‌کند، نشانه‌هایی است برای اهل یقین؛ و در آمد و رفت شب و روز و آن رزقی که خداوند از آسمان، فرود آورده -باران- و زمین را پس از مرگش به آن زنده کرد؛ و در چرخش بادها، نشانه‌هایی است برای آنان که می‌اندیشند ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo