سوره محمد آیه ۱۵ – توصیف بهشت و دوزخ

این مطلب شامل سوره محمد آیه ۱۵ از قرآن کریم می‌باشد. این آیه درباره توصیف بهشت و دوزخ است. در ابتدای آیه، بهشت با تشبیه به نهرهایی از آب گوارا، شیر خالص، شراب لذت‌بخش و عسل پاکیزه توصیف شده است. همچنین اشاره شده که در بهشت همه انواع میوه‌ها وجود دارد و بهشتیان از طرف خداوند مورد آمرزش قرار می‌گیرند. در ادامه، دوزخ با آب جوشانی که امعا و احشا را می‌سوزاند، توصیف شده است. این آیه تفاوت بنیادین بهشت و دوزخ را به تصویر می‌کشد.

مَثَلُ الْجَنَّهِ الَّتى وُعِدَ الْمُتَّقونَ نمونه­ ی بهشتی که به اهل تقوا وعده داده شده این چنین است:
فیها اَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَیْرِ آسِنٍ در آن نهرهایی از آب گواراست[i]
وَ اَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهوو نهرهایی از شیری که مزه‌اش تغییر نکند
وَ اَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّهٍ لِلشّارِبینَو نهرهایی از شراب که برای نوشندگان لذّت بخش است
وَ اَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّىو نهرهایی از عسل ناب و مُصفّا
وَ لَهُمْ فیها مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ وَ مَغْفِرَهٌ مِنْ رَبِّهِمْو در آنجا از همه‌ی میوه‌ها دارند و آمرزشی از جانب خدا.
کَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِى النّارِآیا اینان مانند کسانی هستند که ماندگارِ در آتشند،
وَ سُقوا ماءً حَمیمًا فَقَطَّعَ اَمْعاءَهُمْ (۱۵)‏و به آنان آبی جوشان می­ نوشانند که روده‌ها را تکه تکه می‌کند!

[i] «غَیرِ آسِنٍ» یعنی آبی که فاسد نمی‌شود.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است :

  • مثال بهشتی که به اهل تقوا وعده داده شده این چنین است: در آن نهرهایی از آب گواراست و نهرهایی از شیری که مزه‌اش تغییر نکند، و نهرهایی از شراب که برای نوشندگان لذّت بخش است، و نهرهایی از عسل ناب و مُصفّا و در آنجا از همه‌ی میوه‌ها دارند و آمرزشی از جانب خدا. 

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نقطه
Logo