سوره فتح آیات ۶ تا ۷ – عاقبت شرک و بدگمانی به خداوند کریم

در این مقاله، سوره فتح آیات ۶ تا ۷ از قرآن کریم و ترجمه فارسی آنها آمده است. این آیات به بیان سرنوشت شوم و نفرین شده منافقان، مشرکان و کسانی می‌پردازد که به خداوند بدگمانند. خداوند آنان را لعنت کرده و آتش جهنم را برایشان آماده ساخته است. این آیات همچنین به قدرت بیکران خداوند و حکمت او اشاره دارند که فرمان‌روای آسمانها و زمین است.

وَ یُعَذِّبَ الْمُنافِقینَ وَ الْمُنافِقاتِو خداوند مردان و زنان منافق را مجازات کند
وَ الْمُشْرِکینَ وَ الْمُشْرِکاتِو نیز مردان و زنان مشرک را،
اَلظّانّینَ بِاللّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْهِمْ دائِرَهُ السَّوْءِهمان کسانی که به خدا گمان بد می‌بردند، «نفرین» بر آنها باد
وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْکه خدا بر ایشان خشم گرفته و آنها را لعنت کرده ؛
وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصیرًا (۶)‏و جهنّم را برایشان آماده کرده و چه بد سرنوشتی دارند!
وَ لِلّهِ جُنودُ السَّماواتِ وَ الْاَرْضِو سپاهیان آسمان‌ها و زمین، همه برای خداست؛
وَ کانَ اللّهُ عَزیزًا حَکیمًا (۷)‏و خداوندهمواره توانای حکیم است.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • خداوند مردان و زنان منافق و مشرک را مجازات میکند و جهنّم را برایشان آماده کرده و چه بد سرنوشتی دارند! ‏سپاهیان آسمان‌ها و زمین، همه برای خداست و خداوند همواره پیروزمندی حکیم است. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo