سوره ذاریات آیات ۱۰ تا ۱۴ – نفرین الهی برای دروغگویان

این صفحه شامل سوره ذاریات آیات ۱۰ تا ۱۴ از کلام الله مجید می‌باشد. این آیات به نفرین الهی بر دروغگویان، غفلت منکران قیامت و مجازات دردناک آنها در آتش جهنم اشاره دارد. خداوند در این آیات هشدار می‌دهد آنها که انکار قیامت می‌کنند و در زندگی دنیا غفلت می‌ورزند، روزی در آتش دوزخ مجازات خواهند شد و آنچه را که با تکذیب و تمسخر طلب می‌کردند، به زودی خواهند چشید.

قُتِلَ الْخَرّاصونَ (۱۰)‏مرگ بر دروغگویان
اَلَّذینَ هُمْ فى غَمْرَهٍ ساهونَ (۱۱)‏کسانی که همواره در بی‌خبری و غفلت هستند
یَسْاَلونَ اَیّانَ یَوْمُ الدّینِ (۱۲)‏با تمسخر می‌پرسند: «پس روز جزا، کِی فرامی‌رسد؟»
یَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ یُفْتَنونَ (۱۳)‏روزی که آنان با آتشِ اعمال خویش، مجازات می‌شوند
ذوقوا فِتْنَتَکُمْندا می­رسد: مجازات خود را بچشید؛
هٰذَا الَّذى کُنْتُمْ بِه‌ى تَسْتَعْجِلونَ (۱۴)‏این است آنچه با عجله، می‌خواستید

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • مرگ بر دروغگویان، کسانی که همواره در بی‌خبری و غفلت هستند ‏؛ با تمسخر می‌پرسند: «پس روز جزا، کِی فرامی‌رسد؟» ‏روزی که آنان با آتشِ اعمال خویش، مجازات می‌شوند، ‏ندا میرسد: مجازات خود را بچشید؛ ‌این است آنچه با عجله، می‌خواستید ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo