سوره واقعه آیات ۷ تا ۱۰ – سه گروه مردم در قیامت

در این مقاله، سوره واقعه آیات ۷ تا ۱۰ از قرآن کریم آمده است که به سه گروه مردم در روز قیامت اشاره دارد. این آیات توضیح می‌دهند که مردم به سه دستهٔ اصحاب میمنه (دست راستی‌ها)، اصحاب مشئمه (دست چپی‌ها) و سابقون (پیشگامان) تقسیم می‌شوند. در این مطلب ضمن بیان مفاهیم این آیات، ترجمه روان و روشنی از آنها ارائه شده است.

وَ کُنْتُمْ اَزْواجًا ثَلاثَهً (۷)‏و شما مردم، سه گروه خواهید بود
فَاَصْحابُ الْمَیْمَنَهِ ما اَصْحابُ الْمَیْمَنَهِ (۸)‏یک گروه دست راستی‌ها یا سعادتمندان، آنها کیستند؟
وَاَصْحابُ الْمَشئَمَهِ ما اَصْحابُ الْمَشئَمَهِ (۹)‏و گروه دیگر دست چپی‌ها یا تیره‌بختان، آنها کیستند؟
وَ السّابِقونَ السّابِقونَ (۱۰)‏و گروه سوم: پیشگامان، آنها که از همه جلوترند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است :

  • و شما مردم، در قیامت سه گروه خواهید شد: سعادتمندان، تیره‌بختان، و گروه سوم: پیشگامان، آنها از همه جلوترند. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo