سوره واقعه آیات ۲۷ تا ۴۰ – مقام خوبان

در این مقاله، سوره واقعه آیات ۲۷ تا ۴۰ از قرآن کریم، که درباره مقام و منزلت اهل ایمان و خیر و برکت است، به همراه ترجمه فارسی آنها آمده است. این آیات زیبا توصیفی از بهشت و نعمت‌های الهی برای بندگان صالح دارد. امیدوارم مطالعه این آیات و تدبر در معانی عمیق آنها برای همگی ما سودمند باشد و ما را به تلاش بیشتر در راه خدا تشویق کند.

وَ اَصْحابُ الْیَمینِو مردم پر خیر و برکت!
ما اَصْحابُ الْیَمینِ (۲۷)‏مردم پر خیر و برکت، کیستند؟
فى سِدْرٍ مَخْضودٍ (۲۸)‏در سایه‌ی درختان سدر بی‌خار هستند‏
وَ طَلْحٍ مَنْضودٍ (۲۹)‏و درخت موز با میوه‌های برهم چیده‏
وَ ظِلٍّ مَمْدودٍ (۳۰)‏ وَ ماءٍ مَسْکوبٍ (۳۱)‏و سایه‌ای گسترده و پایدار و در کنار آبشاری زیبا
وَ فاکِهَهٍ کَثیرَهٍ (۳۲)‏و میوه‌های فراوان
لا مَقْطوعَهٍ وَ لامَمْنوعَهٍ (۳۳)‏نه تمام ‌شدنی است و نه برای آنان ممنوعیّتی هست
وَ فُرُشٍ مَرْفوعَهٍ (۳۴)‏و همسرانی گرانقدر
اِنّا اَنْشَأْناهُنَّ اِنْشاءً (۳۵)‏که ما آنان را به گونه‌ای خاص آفریده‌ایم
فَجَعَلْناهُنَّ اَبْکارًا (۳۶)‏و ایشان دخترانی دوشیزه، وهمیشه جوان هستند
عُرُبًا اَتْرابًا (۳۷)‏تنها به همسرانشان عشق می‌ورزند و هم سن وسالند
لِاَصْحابِ الْیَمینِ (۳۸)‏همه‌ی اینها برای مردم سعادتمند می‌باشد
ثُلَّهٌ مِنَ الْاَوَّلینَ (۳۹)‏که گروه زیادی از امّتهای گذشته هستند
وَ ثُلَّهٌ مِنَ الْآخِرینَ (۴۰)‏و گروه زیادی از آیندگان می‌باشند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است :

  • مردم پر خیر و برکت، کیستند؟ ‏در سایه‌ی درختان سدر بی‌خار هستند ‏و درخت موز با میوه‌های برهم چیده ‏و سایه‌ای گسترده و پایدار ‏ و در کنار آبشاری زیبا ‏و میوه‌های فراوان ‏نه تمام ‌شدنی است و نه برای آنان ممنوعیّتی هست ‏و همسرانی گرانقدر ‏، که ما آنان را به گونه‌ای خاص آفریده‌ایم ‏، و ایشان دخترانی دوشیزه، و همیشه جوان هستند؛ تنها به همسرانشان عشق می‌ورزند و هم سن وسالند، ‏همه‌ی این نعمتها برای مردم سعادتمند می‌باشد ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نقطه
Logo