سوره واقعه آیات ۴۱ تا ۵۶ – مقام بدکاران

در این مقاله، سوره واقعه آیات ۴۱ تا ۵۶ از قرآن کریم، درباره مقام بدکاران و مردم شرور و تیره‌بخت آورده شده است. در این آیات، خداوند وعده داده که در آخرت، بدکاران در جهنم، میان آتش و آب جوشان عذاب خواهند شد. همچنین، در پاسخ به انکار کافران نسبت به رستاخیز، بر قطعیت قیامت تأکید شده و بدکاران به عذاب الهی در آن روز هشدار داده شده‌اند. این آیات به خوبی مقام و سرانجام بدکاران را در قیامت ترسیم می‌کند.

وَ اَصْحابُ الشِّمالِو امّا آن مردم شرّ و تیره بختان
ما اَصْحابُ الشِّمالِ (۴۱)‏مردم شرّ، چه کسانی‌هستند؟
فى سَمومٍ وَ حَمیمٍ (۴۲)‏در میان بادی آتشین و آبی سوزان قرار دارند
وَ ظِلٍّ مِنْ یَحْمومٍ (۴۳)‏و نیز در زیر سایه‌ای از دود سیاه داغ
لا بارِدٍ وَ لاکَریمٍ (۴۴)‏که نه سرد شود و نه خوشی و آرامشی ‌آورَد
اِنَّهُمْ کانوا قَبْلَ ذٰلِکَ مُتْرَفینَ (۴۵)‏زیرا آنها پیش از این خوشگذران بودند
وَکانوایُصِرّونَ عَلَى‌الْحِنْثِ‌الْعَظیمِ(۴۶)‏و بر انجام هر گناه بزرگی پافشاری می‌کردند
وَ کانوا یَقولونَ اَئِذا مِتْنا وَ کُنّا تُرابًا وَ عِظامًاو می‌گفتند: «آیا هنگامی‌که بمیریم و خاک و استخوان شویم،
اَئِنّا لَمَبْعوثونَ (۴۷)‏آیا واقعاً در قیامت برانگیخته می‌شویم؟
اَوَ آباؤُنَا الْاَوَّلونَ (۴۸)‏و همین طور پدران گذشته‌ی ما؟»
قُلْ اِنَّ الْاَوَّلینَ وَ الْآخِرینَ (۴۹)‏بگو: «به یقین، گذشتگان و ‌آیندگان
لَمَجْموعونَ اِلیٰ  میقاتِ یَوْمٍ مَعْلومٍ(۵۰)‏قطعاً همه در وعده‌گاه روزی معلوم جمع‌ خواهند شد»
ثُمَّ اِنَّکُمْ اَیُّهَا الضّالّونَ الْمُکَذِّبونَ (۵۱)‏سپس شما ای گمراهان دروغ‌پرداز
لَآکِلونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقّومٍ (۵۲)‏قطعاً از درختی از زَقّوم است، خواهید خورد
فَمالِئونَ مِنْهَا الْبُطونَ (۵۳)‏و شکم‌ها یتان را از آن پر خواهید کرد
فَشارِبونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمیمِ (۵۴)‏سپس روی آن از آب جوشان خواهید نوشید
فَشارِبونَ شُرْبَ الْهیمِ (۵۵)‏مانند نوشیدن شتران تشنه
هٰذا نُزُلُهُمْ یَوْمَ الدّینِ (۵۶)‏این است پذیرایی آنها در روز جزا.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • و امّا آن مردم شرّ و تیره بختان؛ مردم شرّ، چه کسانی‌هستند؟ ‏در میان بادی آتشین و آبی سوزان قرار دارند و نیز در زیر سایه‌ای از دود سیاه داغ ‏که نه سرد شود و نه خوشی و آرامشی ‌آورَد ‏زیرا آنها پیش از این خوش گذران بودند ‏‌‌و بر انجام هر گناه بزرگی پافشاری می‌کردند ‏و می‌گفتند: «آیا هنگامی‌که بمیریم و خاک و استخوان شویم، آیا واقعاً در قیامت برانگیخته می‌شویم؟ ‏و همین طور پدران گذشته‌ی ما؟» ‏بگو: «به یقین، گذشتگان و ‌آیندگان، ‏قطعاً همه در وعده‌گاه روزی معلوم جمع‌ خواهند شد» ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo