سوره حدید آیات ۱۸ تا ۱۹ – نتیجه صدقه و قرض الحسنه

در این مقاله، سوره حدید آیات ۱۸ تا ۱۹ از قرآن کریم که در مورد پاداش انفاق کنندگان و اهل ایمان، و کیفر کافران سخن می‌گوید، همراه با ترجمه فارسی آن‌ها آمده است. این آیات ارزش صدقه و قرض‌الحسنه را بیان می‌کنند و وعده الهی به مؤمنان و کافران را گوشزد می‌نمایند. خوانندگان محترم می‌توانند با مطالعه این مقاله با مفاهیم عمیق این آیات آشنا شوند.

اِنَّ الْمُصَّدِّقینَ وَ الْمُصَّدِّقاتِمسلّماً مردان و زنان انفاق کننده
وَ اَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًاو کسانی که به خدا قرضی نیکو دادند
یُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ کَریمٌ (۱۸)‏پاداش آنها مضاعف و بسیار ارزشمند است
وَ الَّذینَ آمَنوا بِاللّهِ وَ رُسُلِه‌ىو کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند،
اُولٰئِکَ هُمُ الصِّدّیقونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْتنها آنها راست کردارند و آنان شاهد در پیشگاه الهی هستند،
لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نورُهُمْپاداش و نورشان برای آنان، کامل است
وَ الَّذینَ کَفَروا وَ کَذَّبوا بِآیاتِناو منکرانِ حقیقت  و کسانی‌که آیاتمان را دروغ شمردند،
اُولٰئِکَ اَصْحابُ الْجَحیمِ (۱۹)‏آنان اهل دوزخند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • مسلّماً مردان و زنان انفاق کننده و کسانی که به خدا قرضی نیکو دادند، پاداش آنها مضاعف و بسیار ارزشمند است ‏‌و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند، آنها راست کردارند و آنان شاهد در پیشگاه الهی هستند، پاداش و نورشان برای آنان، کامل است و منکرانِ حقیقت  و کسانی‌که آیاتمان را دروغ شمردند، آنان اهل دوزخند. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo