سوره ممتحنه آیات ۸ تا ۹ – با همه نیکی کنید جز با متجاوزان

این مقاله شامل سوره ممتحنه آیات ۸ تا ۹ از کلام الله مجید، درباره رفتار با کسانی است که با مسلمانان جنگیده و آنها را از دیارشان بیرون کرده‌اند. خداوند مسلمانان را از نیکی به کسانی که با آنها جنگیده‌اند بازمی‌دارد اما نیکی به دیگران را توصیه می‌کند. این آیات درس‌های مهمی در مورد رفتار با دیگران و عدالت‌ورزی دارند.

لایَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلوکُمْ فِى الدّینِ وَ لَمْ یُخْرِجوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْخدا شما را از نیکی کردن به کسانی که در امر دین، با شما نجنگیدند، و شما را از خانه‌هایتان بیرون نکردند، بازنمی‌دارد؛
اَنْ تَبَرّوهُمْ وَ تُقْسِطوا اِلَیْهِمْبا آنان نیکی کنید و عدالت ورزید؛
اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ (۸)‏همانا خدا، “عدالت پیشگان” را دوست دارد
اِنَّما یَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذینَخدا فقط شما را از نیکی کردن به کسانی بازمی‌دارد،
قاتَلوکُمْ فِى الدّینِ وَ اَخْرَجوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْکه با شما به خاطر دین، جنگ کرده و شما را از دیارتان اخراج،
وَ ظاهَروا عَلیٰ  اِخْراجِکُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْیا در اخراج شما، با مشرکان همکاری نمودند؛
وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَاُولٰئِکَ هُمُ الظّالِمونَ (۹)‏و کسانی که از چنین افرادی، دوست بگیرند، ستمکارند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • خدا شما را از نیکی کردن به کسانی که در امر دین، با شما نجنگیدند، و شما را از خانه‌هایتان بیرون نکردند، بازنمی‌دارد؛ با آنان نیکی کنید و عدالت ورزید؛ همانا خدا، “عدالت پیشگان” را دوست دارد؛ خدا فقط شما را از نیکی کردن به کسانی بازمی‌دارد، که با شما به خاطر دین، جنگ کرده و شما را از دیارتان اخراج، یا در اخراج شما، با مشرکان همکاری نمودند؛ و کسانی که از چنین افرادی، دوست بگیرند، ستمکارند. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo