سوره طلاق آیات ۸ تا ۱۰ – نابودی، نتیجه نافرمانی است

این مقاله شامل سوره طلاق آیات ۸ تا ۱۰ از قرآن کریم است. در این آیات، خداوند متعال به پیامد سرپیچی از فرمان الهی و انذار پیامبران اشاره می‌کند. او می‌فرماید چه بسیار شهرها و مردمانی که از دستورات خدا و پیامبرانش سرپیچی کردند و در نتیجه مجازات سخت و عذاب دردناکی را متحمل شدند. سپس به مؤمنان هشدار می‌دهد که از خدا پروا کنند تا مبادا مجازات الهی را بچشند.

وَ کَاَیِّنْ مِنْ قَرْیَهٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّها وَ رُسُلِه‌ىچه بسیار شهرهایی که از فرمان الهی و پیامبرانشان سرپیچیدند،
فَحاسَبْناها حِسابًا شَدیدًاما هم از آنان به سختی حساب کشیدیم
وَ عَذَّبْناها عَذابًا نُکْرًا (۸)‏و با عذابی ناخوشایند، مجازاتشان کردیم
فَذاقَتْ وَبالَ اَمْرِهادر نتیجه کیفرِ عملشان را چشیدند؛
وَ کانَ عاقِبَهُ اَمْرِها خُسْرًا (۹)‏و عاقبت کارشان، زیان بود
اَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ عَذابًا شَدیدًاخدا برای آنان مجازاتی سخت در قیامت آماده کرده؛
فَاتَّقُوا اللّهَ یا اُولِى الْاَلْبابِ الَّذینَ آمَنواپس تقوای الهی پیدا کنید، ای خردمندانی که ایمان آوردید؛
قَدْ اَنْزَلَ اللّهُ اِلَیْکُمْ ذِکْرًا (۱۰)‏که خدا، آنچه مایه بیداری شماست، برایتان نازل کرد.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • چه بسیار شهرهایی که از فرمان الهی و پیامبرانشان سرپیچیدند، ما هم از آنان به سختی حساب کشیدیم و با عذابی ناخوشایند، مجازاتشان کردیم؛ ‏در نتیجه کیفرِ عملشان را چشیدند و عاقبت کارشان، زیان بود ‏خدا برای آنان مجازاتی سخت در قیامت آماده کرده است؛ پس تقوای الهی پیدا کنید، ای خردمندانی که ایمان آوردید؛  که خدا، آنچه مایه بیداری شماست، برایتان نازل کرد. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo