سوره تحریم آیات ۱ تا ۳ – حلال خداوند را بر خود حرام نکنید

این نوشتار شامل سوره تحریم آیات ۱ تا ۳ از قرآن کریم و ترجمه فارسی آن است. در این سه آیه، خداوند به پیامبر اکرم دستور می‌دهد که چرا چیزهایی را که خدا حلال کرده بر خود حرام می‌کند تا رضایت همسرانش را جلب نماید. سپس بیان می‌کند که خداوند پرداخت کفاره برای شکستن سوگندها را واجب کرده است. در آیه سوم نیز به یکی از ماجراهای زندگی پیامبر اشاره می‌شود که یکی از همسران ایشان، رازی را که پیامبر با وی در میان گذاشته بود، برای همسر دیگر بازگو کرد و خداوند پیامبر را از این موضوع مطلع ساخت.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِبه نام خدایی که مهرش بسیار است و همیشگی
یا اَیُّهَا النَّبِىُّای پیامبر:
لِمَ تُحَرِّمُ ما اَحَلَّ اللّهُ لَکَچرا آنچه را خدا برایت حلال کرده، بر خود حرام می‌کنی؟
تَبْتَغى مَرْضاتَ اَزْواجِکَتو خشنودی همسرانت را می‌جویی؛
وَ اللّهُ غَفورٌ رَحیمٌ (۱)‏در حالی که خدا، آمرزنده و مهربان است
قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ اَیْمانِکُمْخدا پرداخت کفّاره و شکستن این سوگندها را، واجب نموده است؛
وَ اللّهُ مَوْلاکُمْخداوند صاحب اختیار و همه کاره­ی شماست؛
وَ هُوَ الْعَلیمُ الْحَکیمُ (۲)‏و او دانای حکیم است
وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِیُّ اِلیٰ  بَعْضِ اَزْواجِه‌ى حَدیثًاوقتی پیامبر برای یکی از همسرانش، رازی را بیان نمود،
فَلَمّا نَبَّاَتْ بِه‌ىامّا چون آن همسر، راز را به همسر دیگر خبرداد،
وَ اَظْهَرَهو اللّهُ عَلَیْهِخداوند، پیامبرش را از آن خبرچینی، آگاه کرد؛
عَرَّفَ بَعْضَهو وَ اَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍپیامبر، بخشی از آن خبر را به همسر گفت، و بخشی را نگفت؛
فَلَمّا نَبَّاَها بِه‌ىوقتی پیامبر، به همسر فاش‌کننده‌ی راز، خبر داد،
قالَتْ مَنْ اَنْبَاَکَ هٰذازن گفت: «چه کسی به تو، این را خبر داد؟»
قالَ نَبَّاَنِیَ الْعَلیمُ الْخَبیرُ (۳)‏پیامبر گفت: «آن خدای دانای آگاه، به من خبر داده»

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • چرا آنچه را خدا برایت حلال کرده، بر خود حرام می‌کنی؟ تو خشنودی همسرانت را می‌جویی در حالی که خدا، آمرزنده و مهربان است ‏؛ خداوند صاحب اختیار و همه کارهی شماست و او دانای حکیم است ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo