سوره مدثر آیات ۴۹ تا ۵۶ – به پیام روشن الهی توجه کنید

این نوشتار شامل سوره مدثر آیات ۴۹ تا ۵۶ از قرآن کریم می‌باشد که در آن‌ خداوند متعال به بی‌توجهی و عدم پذیرش انذار الهی توسط برخی افراد اشاره می‌کند. در این آیات، آن دسته از مردم که از پذیرش هشدارها و نصایح الهی سرباز می‌زنند به الاغ‌های وحشی تشبیه شده‌اند که از شیر می‌گریزند. در ادامه بیان شده که هدایت و پذیرش حقیقت تنها به خواست خداوند است و تنها اوست که شایستگی تقوا و آمرزش را دارد. این آیات حاوی پندها و آموزه‌های ارزشمندی در مورد پاسخ به فراخوان الهی است.

فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْکِرَهِ مُعْرِضینَ (۴۹)‏حال، چرا آنان این نصیحت مهم را نمی‌پذیرند!؟
کَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَهٌ (۵۰)‏گویا آنان، الاغ‌هایی رمیده‌اند
فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَهٍ (۵۱)‏که از شیری درّنده، فرار کرده‌اند
بَلْ یُریدُ کُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْبلکه هر یک از آنان می‌خواهد
اَنْ یُؤْتیٰ  صُحُفًا مُنَشَّرَهً (۵۲)‏که بر او «کتاب‌های آسمانی گشوده شده» ، نازل شود
کَلّا بَلْ لایَخافونَ الْآخِرَهَ (۵۳)‏هرگز، بلکه آنان از آخرت نمی‌ترسند
کَلّا اِنَّهو تَذْکِرَهٌ (۵۴)‏هرگز این قرآن، بشری نیست؛ این نصیحت مهمی است
فَمَنْ شاءَ ذَکَرَهو (۵۵)‏از این رو هر کس بخواهد، از آن پند می‌گیرد
وَ ما یَذْکُرونَ اِلّا اَنْ یَشاءَ اللّهُو پند نمی‌گیرند، مگر آنکه خدا بخواهد
هُوَ اَهْلُ التَّقْویٰفقط خدا شایستگی دارد که انسان از او حساب بَرَد
وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَهِ (۵۶)‏و فقط او شایسته است که بندگانش را ببخشد.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • هرگز این قرآن، بشری نیست؛ این نصیحت مهمی است، از این رو هر کس بخواهد، از آن پند می‌گیرد، و پند نمی‌گیرند، مگر آنکه خدا بخواهد؛ فقط خدا شایستگی دارد که انسان از او حساب بَرَد و فقط او شایسته است که بندگانش را ببخشد. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo