سوره مرسلات آیات ۱ تا ۷ – سوگندهایی برای قطعیّت قیامت

در این مقاله سوره مرسلات آیات ۱ تا ۷ از قرآن کریم و ترجمه فارسی آنها آمده است. این آیات شامل سوگندهایی هستند به فرشتگانی که وظیفه انتقال وحی الهی و ابلاغ دعوت انبیا به مردم را برعهده دارند. همچنین در این آیات، بر قطعیت قیامت و ضرورت توجه به انذارهای الهی تأکید شده است. امید است این مطالب بتواند خوانندگان را با مفاهیم مهم این آیات آشنا سازد.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِبه نام خدایی که مهرش بسیار است و همیشگی
وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفًا (۱)‏سوگند به فرستادگانی که یکی بعد از دیگری آمده‌اند
فَالْعاصِفاتِ عَصْفًا (۲)‏سپس به سرعت به انجام حکم خداوند می‌شتابند!
وَ النّاشِراتِ نَشْرًا (۳)‏و سوگند به آنان که ذکر خداوند را بخوبی نشر می‌دهند
فَالْفارِقاتِ فَرْقًا (۴)‏سوگند به آنان که حق و باطل را برای مردم، کاملاً جدا می‌کنند
فَالْمُلْقِیاتِ ذِکْرًا (۵)‏و سوگند به آنان که ذکر خدا را آموزش می‌دهند[i]!
عُذْرًا اَوْ نُذْرًا (۶)‏تا آنکه برای کسی عذری باقی نماند و هشدار داده شوند
اِنَّ ما توعَدونَ لَواقِعٌ (۷)‏سوگند به اینها، که آنچه به شما وعده داده ‌شد، واقعی است.

[i] خداوند به کسانی که مردم را به ذکر و به کارخیر تشویق می‌کنند، سوگند یاد نموده است.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • سوگند به فرستادگانی که یکی بعد از دیگری آمده‌اند، سپس به اجرای حکم خداوند می‌شتابند، و سوگند به آنان که ذکر خداوند را بخوبی نشر می‌دهند، سوگند به آنان که حق و باطل را برای مردم، کاملاً جدا می‌کنند ‏و سوگند به آنان که ذکر خدا را آموزش می‌دهند، سوگند به اینها، که قیامتی که به شما وعده داده ‌شد، واقعی است. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نقطه
Logo