سوره نبأ آیات ۶ تا ۱۶ – نشانه های قدرت خداوند در طبیعت

این نوشتار، سوره نبأ آیات ۶ تا ۱۶ از قرآن کریم که مربوط به نشانه های قدرت خداوند متعال در طبیعت می باشد را ارائه می کند. در این آیات، آفرینش زمین، کوه ها، انسان، شب و روز، آسمان ها، خورشید، باران و رویش گیاهان به عنوان نشانه ای از توانایی بی اندازه خداوند متعال در خلقت و اداره جهان هستی مطرح شده است. مطالعه این صفحه به درک بهتری از عظمت الهی در آفرینش موجودات می انجامد.

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهادًا (۶)‏مگر نه این است که ما، زمین را مانند گهواره‌ای[i] قرار دادیم؟
وَ الْجِبالَ اَوْتادًا (۷)‏و کوه‌ها را همچون میخ‌هایی[ii] برای رفع لرزش آن
وَ خَلَقْناکُمْ اَزْواجًا (۸)‏و شما را به صورت جفت‌هایی آفریدیم
وَ جَعَلْنا نَوْمَکُمْ سُباتًا (۹)‏و «خواب» را برای آسایش شما قرار دادیم
وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِباسًا (۱۰)‏و از «شب» پوششی ساختیم
وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشًا (۱۱)‏و «روز» را مایه‌ی زندگی و معاش شما قرار دادیم
وَ بَنَیْنا فَوْقَکُمْ سَبْعًا شِدادًا (۱۲)‏و بر فرازتان «هفت آسمان محکم» ساختیم
وَ جَعَلْنا سِراجًا وَهّاجًا (۱۳)‏و بالای سرتان «چراغی فروزان» قرار دادیم
وَ اَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجّاجًا (۱۴)‏و از ابرهای متراکم، آب فراوان فرود آوردیم[iii]
لِنُخْرِجَ بِه‌ى حَبًّا وَ نَباتًا (۱۵)‏تا با آن دانه‌ و گیاه را از زمین بیرون آوریم
وَ جَنّاتٍ اَلْفافًا (۱۶)‏و نیز باغ‌هایی انبوه و درهم پیچیده را رویاندیم.

[i] قرآن هزار سال قبل از گالیله، حرکت زمین را به سادگی برای مردم بیان نموده است. حرکت وضعی زمین که شب و روز را ایجاد می‌کند و حرکت انتقالی زمین به دور خورشید که فصل‌ها را ایجاد می‌نماید. اینها برای این است که کره زمین جایگاهی مناسب برای زندگی انسان باشد.

[ii] زمین شناسان در قرن حاضر کشف کرده‌اند که پوسته زمین، تکه‌تکه است و رشته کوه‌ها در حقیقت چین خوردگی پوسته زمین هستند. بعضی از کوه ها نیز حاصل روی هم افتادن دو تکه از پوسته زمین است. به همین جهت آنها از لرزش زمین جلوگیری می‌کنند. بدون وجود آنها، پوسته زمین دائماً در حال لرزش بود ولی وجود کوه ها ثباتی را برای پوسته زمین ایجاد کرده است. به همین جهت در قرآن کوه ها گاهی به عنوان میخ و گاهی به عنوان لنگر زمین معرفی شده است.

[iii] می‌دانیم که چرخه باران عامل حیات در زمین است، امّا خورشید موتور محرکه آن است، به همین دلیل است که قرآن ابتدا به نقش خورشید و سپس به چرخه باران و رشد گیاهان اشاره می‌کند

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • مگر نه این است که ما، زمین را مانند گهواره‌ قرار دادیم؟ ‏و کوه‌ها را همچون میخ‌هایی برای رفع لرزش آن، و شما را به صورت جفت‌هایی آفریدیم،  «خواب» را برای آسایش شما قرار دادیم ‏و از «شب» پوششی ساختیم ‏و «روز» را مایه‌ی زندگی و معاش شما قرار دادیم ‏و بر فرازتان «هفت آسمان محکم» ساختیم ‏و بالای سرتان «چراغی فروزان» قرار دادیم ‏و از ابرهای متراکم، آب فراوان فرود آوردیم ‌تا با آن دانه‌ و گیاه را از زمین بیرون آوریم ‏و نیز باغ‌هایی انبوه و درهم پیچیده را رویاندیم. ‏پس به خداوند اعتماد کنید

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo