سوره تکویر آیات ۱ تا ۱۴ – نشانه های پایان دنیا و برپایی قیامت

در این مقاله، سوره تکویر آیات ۱ تا ۱۴ از قرآن کریم که به نشانه‌های پایان جهان و برپایی قیامت می‌پردازند، همراه با ترجمه فارسی آن آمده است. این آیات با توصیف صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای همچون تاریک شدن خورشید و ستارگان، جنبیدن کوه‌ها، آتش گرفتن دریاها و پاره شدن آسمان، به نزدیک شدن قیامت و پایان دنیا اشاره دارد و انسان‌ها را به فکر وامی‌دارد که برای آن روز بزرگ، چه آمادگی‌ای دارند.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِبه نام خدایی که مهرش بسیار است و همیشگی
اِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ (۱)‏هنگامی که خورشید، درهم پیچیده و متراکم شود
وَ اِذَا النُّجومُ انْکَدَرَتْ (۲)‏و هنگامی که ستارگان، تیره شوند[i]
وَ اِذَا الْجِبالُ سُیِّرَتْ (۳)‏و هنگامی که کوه‌ها، به حرکت درآورده شوند
وَ اِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ (۴)‏و هنگامی که شتران باردار، رها شوند
وَ اِذَا الْوُحوشُ حُشِرَتْ (۵)‏و هنگامی که حیوانات وحشی، جمع شوند
وَ اِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ (۶)‏و هنگامی که دریاها، آتش بگیرند
وَ اِذَا النُّفوسُ زُوِّجَتْ (۷)‏و هنگامی که جان‌ها، جفت شوند
وَ اِذَا الْمَوْئودَهُ سُئِلَتْ (۸)‏و هنگامی که از دختر زنده به گور شده، پرسیده شود
بِاَیِ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (۹)‏که: «به کدامین گناه، کشته شده؟»
وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (۱۰)‏و هنگامی که نامه‌های عمل، گشوده شود
وَ اِذَا السَّماءُ کُشِطَتْ (۱۱)‏و هنگامی که آسمان مانند پوست، پاره پاره شود
وَ اِذَا الْجَحیمُ سُعِّرَتْ (۱۲)‏و هنگامی که دوزخ، افروخته شود
وَ اِذَا الْجَنَّهُ اُزْلِفَتْ (۱۳)‏و هنگامی که بهشت، نزدیک آورده شود
عَلِمَتْ نَفْسٌ ما اَحْضَرَتْ (۱۴)‏در آن روز، هر کس بداند که چه توشه­ای را آماده کرده است؟

[i] بر اساس مشاهدات نجومی، خورشید و همه ستارگان دیگر در پایان عمر خود به خاموشی می گرایند. در اواخر عمر ستارگان، حجم آنها به تدریج افزایش یافته و ناگهان با یک انفجار عظیم، بخشی از جرم ستاره به شکل گازهای بسیار داغ در فضا رها می‌شود و بقیه جرم آن به سمت مرکز ستاره فروریخته می‌شود و به شدت فشرده می‌گردد، آنگاه به تدریج سرد شده و خاموش می‌گردد.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • هنگامی که خورشید، درهم پیچیده و متراکم شود، و هنگامی که ستارگان، تیره شوند، و هنگامی که کوه‌ها، به حرکت درآورده شوند، و هنگامی که نامه‌های عمل، گشوده شود ‏، و هنگامی که آسمان مانند پوست، پاره پاره شود ‏، و هنگامی که دوزخ، افروخته شود ‏، و هنگامی که بهشت، نزدیک آورده شود ‏، در آن روز، هر کس بداند که چه توشهای را آماده کرده است؟ ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo