سوره انفطار آیات ۱ تا ۸ – نشانه های پایان دنیا و برپائی قیامت

این مقاله، سوره انفطار آیات ۱ تا ۸ از قرآن کریم را ارائه می‌دهد که به نشانه‌های آخرالزمان و برپایی قیامت می‌پردازد. در این آیات، خداوند با توصیف پدیده‌های عظیم طبیعی مانند شکافته شدن آسمان، پراکنده شدن ستارگان، فوران کردن دریاها و زیرورو شدن قبرها، بشر را به یاد آخرت و پاسخگویی در قیامت می‌اندازد و او را به تفکر درباره اعمال گذشته خود فرا می‌خواند.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِبه نام خدایی که مهرش بسیار است و همیشگی
اِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (۱)‏آنگاه که آسمان، از هم بشکافد
وَ اِذَا الْکَواکِبُ انْتَثَرَتْ (۲)‏و هنگامی که ستارگان، پراکنده شوند
وَ اِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ (۳)‏و هنگامی که دریاها، فوران کنند
وَ اِذَا الْقُبورُ بُعْثِرَتْ (۴)‏و هنگامی که گورها، زیر و رو شوند
عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ اَخَّرَتْ (۵)‏هر کس آنچه را پیش فرستاده و بازپس نهاده، بداند
یا اَیُّهَا الْاِنْسانُهان ای انسان،
ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَریمِ (۶)‏چه چیز تو را فریفت و نسبت به خدای کریم، جسور کرد؟
اَلَّذى خَلَقَکَ فَسَوّاکَ فَعَدَّلَکَ (۷)‏آنکسی که تو را آفرید و متناسب کرد و سامان داد
فى اَیِ صورَهٍ ما شاءَ رَکَّبَکَ (۸)‏و ژنهای تو را به هر شکلی که می­خواست، بیاراست.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • آنگاه که آسمان، از هم بشکافد ‏و هنگامی که ستارگان، پراکنده شوند ‏و هنگامی که دریاها، فوران کنند ‏و هنگامی که گورها، زیر و رو شوند، هر کس آنچه را پیش فرستاده و بازپس نهاده، بداند ‏؛ هان ای انسان، چه چیز تو را فریفت و نسبت به خدای کریم، جسور کرد؟ ‏آنکسی که تو را آفرید و متناسب کرد و سامان داد ‏و ژنهای تو را به هر شکلی که میخواست، بیاراست. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo