سوره طارق آیات ۱۱ تا ۱۷ – سوگندهایی برای عظمت قرآن

این صفحه شامل سوره طارق آیات ۱۱ تا ۱۷ از کلام الله مجید می‌باشد. این آیات سوگندهایی به عظمت قرآن و کلام الهی بودن آن دارند و تاکید می‌کنند که قرآن کلامی فصل و قاطع است و در برابر کید و مکر کافران، خداوند نیز مکری دارد. این آیات با زیبایی بیان خاص قرآنی، بر اعجاز و حقانیت کلام الهی تاکید دارند. امید است با مطالعه ترجمه فارسی این آیات، عظمت و زیبایی کلام خداوند بیشتر درک شود.

وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (۱۱)‏سوگند به «آسمان که بازگشت دارد» [i]
وَ الْاَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ (۱۲)‏سوگند به «زمینِ دارای شکاف» [ii]
اِنَّهو لَقَوْلٌ فَصْلٌ (۱۳)‏به یقین، آن قرآن گفتاری قاطع است
وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ (۱۴)‏و هرگز شوخی نیست
اِنَّهُمْ یَکیدونَ کَیْدًا (۱۵)‏آنان پیوسته مکر می‌کنند،
وَ اَکیدُ کَیْدًا (۱۶)‏و من هم در برابر آنها، مکر می‌کنم
فَمَهِّلِ الْکافِرینَپس کافران را مهلت ده،
اَمْهِلْهُمْ رُوَیْدًا (۱۷)‏آری اندکی مهلتشان بده.

[i] مفسرین اغلب «رجع» را به معنی باران گرفته‌اند که با معنی ظاهری این کلمه فاصله دارد. کیهان شناسان می‌دانند که جهان در حال توسعه و انبساط است، امّا درباره آینده آن با هم اختلاف نظر دارند. گروهی می‌گویند این انبساط تا ابد ادامه می‌یابد و گروهی می‌گویند با رسیدن به نقطه ای خاص متوقف شده و سپس مرحله انقباض آن شروع می شود. این که کدام گروه نظر درستی دارند هنوز معلوم نیست و بستگی به جرم کلی جهان دارد. امّا قرآن به روشنی بیان نموده که مرحله انقباض در آینده اتفاق خواهد افتاد. این آیه اشاره بر همین واقعه مهم دارد که البته قبل از روز رستاخیز رخ می دهد.

[ii] زمین شناسان می دانند که پوسته زمین شامل صفحات عظیم قاره ای است که هر کدامشانبه آرامی در جهتی در حال حرکت هستند. در گذشته، همواره شکل پوسته زمین و موقعیت قاره ها نسبت به هم تغییر نموده است البته سرعت حرکت هر بخش از پوسته زمین چند سانتیمتر در سال بیشتر نیست ولی همین حرکت، در میلیونها سال به جابجایی عظیمی منجر می گردد که مناطق آب و هوایی زمین را عوض می کند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • سوگند به «آسمان که بازگشت دارد»، سوگند به «زمینِ دارای شکاف»، به یقین، قرآن گفتاری قاطع است و هرگز شوخی نیست؛ پس کافران را مهلت ده، آری اندکی مهلتشان بده. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo