سوره اعلی آیات ۱ تا ۸ – فقط خداوند شایسته تسبیح است

این مقاله شامل سوره اعلی آیات ۱ تا ۸ از قرآن کریم و ترجمه فارسی آنها می‌باشد. در ابتدای این سوره، خداوند متعال ما را به تسبیح و ستایش نام او که برترین اسم است دعوت می‌کند. سپس به صفات خداوند اشاره می‌شود. الله موجودات را آفریده و هماهنگ ساخته و هدایت کرده است. همچنین خداوند چراگاه‌ها و مراتع را برای موجودات زنده فراهم نموده است. در ادامه به نزول تدریجی قرآن و حفظ آن توسط پیامبر اشاره شده و در نهایت، وعده آسان گرداندن راه برای پیامبر داده می‌شود.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِبه نام خدایی که مهرش بسیار است و همیشگی
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْاَعْلَیٰ  (۱)‏به نام خدایت که برترین است، تسبیح گوی
اَلَّذى خَلَقَ فَسَوّیٰ  (۲)‏کسی که آفرید سپس متناسب و منظّم ساخت
وَ الَّذى قَدَّرَ فَهَدیٰ  (۳)‏و کسی که به اندازه گرداند، سپس هدایت کرد
وَ الَّذى اَخْرَجَ الْمَرْعیٰ  (۴)‏و کسی که چراگاه را از خاک، رویاند
فَجَعَلَهو غُثاءً اَحْویٰ  (۵)‏سپس آن را خاشاکی تیره گرداند
سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسیٰ  (۶)‏به زودی قرآن را بر تو می‌خوانیم، بطوری که فراموش نمی‌کنی
اِلّا ما شاءَ اللّهُمگر آنچه را که خدا بخواهد،
اِنَّهو یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما یَخْفیٰ  (۷)‏که او آشکار و نهان را می‌داند
وَ نُیَسِّرُکَ لِلْیُسْریٰ  (۸)‏و تو را در آسان‌ترین مسیر می‌اندازیم.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است :

  • به نام خدایت که برترین است، تسبیح گوی ‏؛ کسی که آفرید سپس متناسب و منظّم ساخت ‏و کسی که به اندازه گرداند، سپس هدایت کرد؛ خداوند آشکار و نهان را می‌داند ‏، و تو را در آسان‌ترین مسیر می‌اندازیم. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo