سوره اعلی آیات ۱۴ تا ۱۹ – پیام مشترک انبیای الهی، چیست؟

در این مقاله، سوره اعلی آیات ۱۴ تا ۱۹ از قرآن کریم و ترجمه فارسی آنها آمده است. این آیات، پیام مشترک انبیای الهی را بیان می‌کنند که عبارت است از اهمیت پاکی و یاد خداوند و نیز برتری زندگی آخرت بر زندگی دنیا. این پیام در کتاب‌های آسمانی پیشین نیز وجود داشته است. پس این آیات، پیوند میان انبیای الهی و وحدت پیام آنها را نشان می‌دهند.

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَکّیٰ  (۱۴)‏حقیقتاً کسی که پاکی ورزید، رستگار شد
وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّه‌ى فَصَلّیٰ  (۱۵)‏در حالیکه نام خدایش را یاد کرد، و نماز گزارد
بَلْ تُؤْثِرونَ الْحَیاهَ الدُّنْیا (۱۶)‏امّا شما چنین نمی‌کنید، بلکه زندگی دنیا را برمی‌گزینید
وَ الْـآخِرَهُ خَیْرٌ وَ اَبْقیٰ  (۱۷)‏حال آنکه آخرت بهتر و پاینده‌تر است
اِنَّ هٰذا لَفِى الصُّحُفِ الْاولیٰ  (۱۸)‏قطعاً این در کتاب‌های آسمانی پیشین هم آمده:[i]
صُحُفِ اِبْراهیمَ وَ موسیٰ  (۱۹)‏کتاب‌های ابراهیم و موسیٰ.

[i] مهمترین خبر دین الهی که در همه کتابهای آسمانی بر آن تأکید شده است، قیامت و مشاهده اعمال است. در اکثر سوره های قرآن به این واقعه مهم اشاره گشته و به مردم بیم داده شده که باید مراقب گفتار و کردار خود باشند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • حقیقتاً کسی که پاکی ورزید، رستگار شد، ‌در حالیکه نام خدایش را یاد کرد، و نماز گزارد ‏،امّا گروهی از شما چنین نمی‌کنید، بلکه زندگی دنیا را برمی‌گزینید، حال آنکه آخرت بهتر و پاینده‌تر است، ‏قطعاً این موضوع، در کتاب‌های آسمانی پیشین هم آمده:در کتاب‌های ابراهیم و موسیٰ. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نقطه
Logo