سوره لیل آیات ۱ تا ۲۱ – انفاق پنهانی، ذخیره آخرت است

این مقاله شامل سوره لیل آیات ۱ تا ۲۱ از قرآن کریم است که دربارۀ اهمیت انفاق و تقوا بحث می‌کند. این سوره با سوگندهایی آغاز می‌شود و سپس به تشریح سرنوشت انسان‌ها بر اساس اعمالشان می‌پردازد. در ادامه، اهمیت انفاق و تقوا به عنوان راه رستگاری مورد تأکید قرار گرفته و انسان‌ها از عاقبت بد کسانی که حق را انکار می‌کنند برحذر داشته شده‌اند. این سورۀ مبارکه پیام مهمی دربارۀ ارزش ایمان و کار نیک برای تمام انسان های خردمند دارد.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِبه نام خدایی که مهرش بسیار است و همیشگی
وَ اللَّیْلِ اِذا یَغْشیٰ  (۱)‏سوگند به «شب، هنگامی که همه جا را بپوشاند»
وَ النَّهارِ اِذا تَجَلّیٰ  (۲)‏سوگند به «روز، هنگامی‌که جلوه‌گری کند»
وَ ما خَلَقَ الذَّکَرَ وَ الْاُنْثیٰ  (۳)‏سوگند به «آن وجود یکتایی که نر و مادّه را آفرید»
اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتّیٰ  (۴)‏که تلاش شما در جهات گوناگون است
فَاَمّا مَنْ اَعْطیٰ  وَ اتَّقیٰ  (۵)‏در این میان، آنکه مالش را بخشید و خویشتنداری کرد
وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنیٰ  (۶)‏و آن نیکوترین -بهشت- را پذیرفت
فَسَنُیَسِّرُهو لِلْیُسْریٰ  (۷)‏او را در آسان‌ترین مسیر، قرار خواهیم داد
وَ امّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنیٰ  (۸)‏و امّا آن کس که بخل ورزید و خود را بی‌نیاز دانست
وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنیٰ  (۹)‏و آن نیکوترین را (بهشت) دروغ دانست
فَسَنُیَسِّرُهو لِلْعُسْریٰ  (۱۰)‏برای او، دشوارترین مسیر را آماده خواهیم کرد
وَ ما یُغْنى عَنْهُ مالُهو اِذا تَرَدّیٰ  (۱۱)‏و هنگامی‌که به هلاکت افتد، مالش به کارش نمی‌آید
اِنَّ عَلَیْنا لَلّهُدیٰ  (۱۲)‏مسلّماً هدایت بر عهده‌ی ماست
وَ اِنَّ لَنا لَلْآخِرَهَ وَ الْاولیٰ  (۱۳)‏و بی‌شک آخرت و دنیا از آن ماست
فَاَنْذَرْتُکُمْ نارًا تَلَظّیٰ  (۱۴)‏پس شما را به آتشی که زبانه می‌کشد، هشدار دادم
لا یَصْلاها اِلَّا الْاَشْقیٰ  (۱۵)‏که تنها، بدبخت‌ترین مردم وارد آن می‌شوند
اَلَّذى کَذَّبَ وَ تَوَلّیٰ  (۱۶)‏همان کسی که آیات الهی را دروغ شمرد و به آن پشت کرد
وَ سَیُجَنَّبُهَا الْاَتْقیٰ  (۱۷)‏و پارساترین مردم، از آن دور نگهداشته خواهند شد
اَلَّذى یُؤْتى مالَهو یَتَزَکّیٰ  (۱۸)‏همان کسی که مال خود را می‌دهد، تا پاک‌شود
وَمالِاَحَدٍ عِنْدَهو مِنْ نِعْمَهٍ تُجْزیٰ  (۱۹)‏با آنکه هیچکس بر او حقّی نداشته، تا بخواهد جبران کند
اِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلیٰ  (۲۰)‏این بخشش، فقط برای خشنودی خدای والا مقام اوست
وَ لَسَوْفَ یَرْضیٰ  (۲۱)‏و به زودی خشنود خواهد شد.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • سوگند به «شب، هنگامی که همه جا را بپوشاند»‏ و سوگند به «روز، هنگامی‌که جلوه‌گری کند»،‏ سوگند به «آن وجود یکتایی که نر و مادّه را آفرید» ‏که تلاش شما در جهات گوناگون است ‏؛ در این میان، آنکه مالش را بخشید و خویشتنداری کرد ‏و آن نیکوترین -بهشت- را پذیرفت، او را در آسان‌ترین مسیر، قرار خواهیم داد ‏و امّا آن کس که بخل ورزید و خود را بی‌نیاز دانست، و آن نیکوترین را (بهشت) دروغ دانست ‏، برای او، دشوارترین مسیر را آماده خواهیم کرد، و هنگامی‌که به هلاکت افتد، مالش به کارش نمی‌آید ‏؛ مسلّماً هدایت بر عُهده‌ی ماست ‏و بی‌شک آخرت و دنیا از آن ماست ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo