سوره کافرون آیات ۱ تا ۶ – هرکس دینی متناسب با خود انتخاب کند

این نوشتار شامل سوره کافرون آیات ۱ تا ۶ از کلام الله مجید است که درباره آزادی اعتقادات و ادیان سخن می‌گوید. این آیات تأکید می‌کنند که هرکس آزاد است دین و آیین مورد نظر خود را انتخاب کند و کسی حق ندارد دین خود را بر دیگران تحمیل نماید. این سوره، طی یک مکالمه رو به رو با کافران، تفاوت‌ها و تناقضات بین ایمان مسلمانان و کافران را به نمایش می‌گذارد. 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِبه نام خدایی که مهرش بسیار است و همیشگی
قُلْ یا اَیُّهَا الْکافِرونَ (۱)‏بگو: «ای منکرانِ حقیقت:
لا اَعْبُدُ ما تَعْبُدونَ (۲)‏آنچه را شما می‌پرستید، من نمی‌پرستم
وَ لا اَنْتُمْ عابِدونَ ما اَعْبُدُ (۳)‏و شما هم آنچه را که من می‌پرستم، نمی‌پرستید
وَ لا اَنَا عابِدٌ ما عَبَدْتُمْ (۴)‏و نه من آنچه را شما می­پرستید، می‌پرستم
وَ لا اَنْتُمْ عابِدونَ ما اَعْبُدُ (۵)‏و نه شما ، آنچه را که من می‌پرستم، می‌پرستید
لَکُمْ دینُکُمْ وَ لِیَ دینِ (۶)‏دین شما، برای شما و دین من هم برای من»

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است :

  • بگو: «ای منکرانِ حقیقت: ‏آنچه را شما می‌پرستید، من نمی‌پرستم ‏و شما هم آنچه را که من می‌پرستم، نمی‌پرستید؛ دین شما، برای شما و دین من هم برای من» ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo