محاسبه‌ حیوان سال تولد ♈ دقیق ترین ابزار آنلاین رایگان!

اگر حیوان سال تولد خودتان را نمی دانید از طریق این ابزار رایگان و تنها با وارد کردن تاریخ تولدتان حیوان سال تولد خودتان را مشاهده کنید. ابزار محاسبه حیوان سال تولد نقطه یکی از کامل ترین و دقیق ترین ابزارهای موجود به زبان فارسی است.
با توجه به اینکه حیوان سال تولد براساس سال چینی قمری محاسبه میشود و با تقویم میلادی و شمسی هماهنگی ندارد، فقط از طریق سال تولد نمیتوان حیوان دقیق سال تولد را به دست آورد و داشتن روز و ماه هم نیاز است. اکثر اپلیکیشن های مشابه این نکته را در نظر نمیگیرند و معمولا نتایج اشتباهی برای کسانی که در دوماه آخر سال میلادی متولد شده اند ارائه میدهد. سایت نقطه با افتخار دقیق ترین نتیجه ممکن را ارایه می‌دهد:

تاریخ تولد:

طالع‌بینی سال تولد (چینی)

حیوان سال تولد:
....
خصوصیت شخصیتی:
....
رنگ شانس:
....
شماره شانس:
....
گل شانس:
....
 سال تولد طالع بینی چینی حیوان سال تولد

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت